FLAŞ HABER
Gündem:
1963'DEN BU YANA

A-TARİHİ GEÇMİŞİN İRDELENMESİ:

Bolu merkez ilçe sınırları içerisinde yaşayan halk, genel olarak “Kuvayı Milliye” ci bir nitelik taşıyan, çağdaş, demokratik ve laik bir taban oluşturmaktadır. Yerel yönetimler olarak ifadesini bulan, Muhtarlık, İl Genel Meclisi ile Belediye Başkanlığı ve Belediye Encümeni seçimlerinin sonuçları, merkez ilçede her zaman, Bolu İl sınırları sonuçlarından farklı olarak, yukarıda niteliklerini arz ettiğim tabanın gücünü aksettirmiştir.

Konuyu, 1960 yılından sonra seçilen belediye başkanları bağlamında irdelersek. Sırasıyla;

  1. İSMAİL ÖZER                     1963-1968           CHP

  1. MUZAFFER IŞIN               1968-1980           AP

  1. HASAN BÜLBÜL                1982-1984           (ATAMA İLE)

  1. MUZAFFER IŞIN               1981989           ANAP

  1. NEJDET GÖREN                1989-1999           CHP

  1. YÜKSEL CEYLAN               1999-2004           DSP+CHP

  1. ALADDİN YILMAZ            2004-2019           AKP

Fikrimize mesnet teşkil edecek en önemli tarihi tespit, bu belediye başkanlarının seçildiği dönemlerde CHP’nin  il genelinde yapılan milletvekili seçimlerinde hissedilir bir üstünlüğünün bulunmamasıdır. Bu duruma sadece Muzaffer Işın’ın AP döneminde Haluk Karabörklü ile Bayram Turan Çetin ve Yüksel Ceylan’ın DSP dönemindeki, Mustafa Karslıoğlu’nun milletvekili olmaları istisna getirmektedir. Ancak, o seçimlerde de CHP il genelinde büyük bir başarıya imza atamamıştı. Buna rağmen CHP, merkez ilçede yerel yönetimlerde büyük başarılar sağlamıştır. Bu gün ise Düzce’den ayrılmış Bolu’nun üç milletvekilinden bir tanesini CHP kazanmıştır. Muzaffer Işın ve Hasan Bülbül gibi başkanların ise, taşıdıkları Kuvayı Milliye ruhu ile çağdaş, demokratik ve laik nitelikleri tartışılamaz. Bolu merkez ilçede siyasi sonuçları kendileri lehine çevirmek için yapılan, merkez ilçe muhtarlıklarının 43’e çıkarılmasının, diğer illerde yaşayan Bolululardan seçmen kaydırmaların ve Türkiye’nin de sorunu olan Suriyeli seçmenlerin de sonucu değiştiremeyeceği, 24. Haziran. 2018 seçimlerinde gözlenmiştir. 

Sonuç olarak; tarihi perspektifte bakıldığında, ülke genelinde ve Bolu özelinde gelinen nokta, 31. Mart.2019 Bolu Belediye başkanlığı seçimlerinde, artıştaki ivmenin sonucunda, CHP’nin kazanacak noktada olduğu görülmektedir.

B-OY DAĞILIMI İLE SAYISAL ANALİZ:

Bolu ili, merkez ilçelerde 24. Haziran 2018 Milletvekilliği seçimlerinde kullanılmış olan oylar, partilere göre dağılımları, 31.Mart.2019 Belediye başkanlığı seçimlerinde de oy kullanacak mahallelere göre çizelge halinde sunulmuştur.

Kuşkusuz bu çizelgeyi doğru bir şekilde okuyabilirsek, belediye başkanlığı sonucunu doğru bir şekilde tahmin edebiliriz. Buna özen göstererek okumamı sizlerle şöyle paylaşabilirim

24. Haziran 2018 seçimlerinde bahse konu 43 mahalleden toplamda 114557seçmenden,101709 seçmen oy kullanmış ve 99995 oyun geçerli sayıldığı oylamanın sonucunda, CHP 26964, İYİ 10004, AKP 42061, MHP 14837, SP 1613, HDP 2676, Diğerleri 350 oy almışlardır.

Ayrıntıları ile sonuca tesir edecek önemli önemsiz diğer unsurları sayıp dökmeden önce, ittifakların 24. Haziran 2018 deki durumuna bir bakalım. CHP ile İYİ Toplamı: 36968, AKP ile MHP Toplamı: 56898 oy almıştır.

Oyları oldukça kristalize olmuş SP ve HDP ile diğer küçük partilerin toplam oyu 4539 dur. Bunların oylarının bu seçim bir yerel seçim olmasına rağmen, aday çıkarsalar da yarısının ittifaklara gittiğini var sayalım. Dağılımının ise %60 ı’nın Millet ittifakına, %40 ı’nın Cumhur ittifakına gideceğini düşünelim. Bu durumda ise Millet ittifakının toplam oyu 38330, Cumhur ittifakının toplam oyu 57806 olur. İttifaklar arası oy farkı da 19476 0ydur.

Kabaca söylemek gerekirse, CHP ile temsil bulan “MİLLET” ittifakının, AKP ile temsil edilen “CUMHUR” ittifakını alt edebilmesi için, farkın yarısını teşkil eden 9733 oyun bir fazlasının yer değiştirmesi, yani cumhur ittifakından millet ittifakına geçmesi gerekir. Ben bunun gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu düşünenlerdenim.

Haklı olarak bu nasıl olur sorusu akla gelir. Durup dururken cumhur ittifakının 9734 oyu, millet ittifakına niçin geçsin? Geçer, hatta daha fazlasıyla geçer.

Kullanılan oy sayısı 9 Ay içerisinde artacaktır ve en az 4000 veya 5000 civarında olabilir. Bu artışta Bolu’ya yerleşenler dışında, 24. Haziran. 2018 tarihinde tatilde olan üniversite mensup ve öğrencileri, asker ve sivil memur ve yazlıkçılar dolayısıyla artış olacaktır. Oy artışının Millet ittifakı lehine olacağı düşünülür…

C- SİYASAL, SOSYAL VE YÖNETSEL ANALİZ:

 Her şeyden önce, iktidarın ülke idaresinin bütün alanlarında, ekonomi başta olmak üzere, güvenlik, özgürlük,  adalet, insan hakları konusundaki başarısızlıkları görülür ve yaşanarak hissedilir hale gelmiştir. Dünyada yalnızlaşan ülkemiz, diş siyasette altından kalkılması çok zor maceralar peşindedir. Tek adamın vesayeti altına girmiş yasama, yürütme ve yargı ile parlamenter demokratik sistemi yok edilmiş, anayasa dahi rahatlıkla çiğnenir hale gelmiştir. Adaletsiz seçim sistemi kendini korurken, hakkaniyetin zerresi bulunmayan seçimler ile sözde demokrasi uygulanır olmuştur. Siyasal partiler yasası, YÖK uygulaması gibi önceleri şakadan tenkit edilen yasa ve uygulamalar, özgürlükleri yok edenlerin siperleri haline getirilmiştir. Siyaset, inanç ve menfaat inanılmaz bir ittifak ile ülkeyi büyük bir hızla yaşanmaz hale sürüklemektedir. Sermaye ve beyin göçü hızlanmış, 5 Milyon civarında Suriyeli kaçkın memleketimize doluşarak dayanılamaz bir sorunlar yaşatmaya başlamışlardır. Vatandaş, evinde, işinde, pazarda mutlu değildir. Siyasi kutuplaşma, etnik bölünme, inanç üzerinden gerilim toplumu çok rahatsız ediyor. Suriye konusu ile beraber, adalar ve doğu Akdeniz’de yaratılan fiili durum, ABD ile Papaz, Fetullah, Zarraf, Halk Bank konusunda yaşanan zafiyet AKP’yi çok zayıflatmıştır. Şam’da Emevi camiinde namaz kılma nutukları atılmış, ancak; vatan toprağımız sayılan mekânda dahi koruyamadığımız ecdat mezarı, yerinde korunması gerekirken komik bir şekilde seyyar hale getirilmiştir. Tarihinde mazlumlara kucak açmakla ünlü İstanbul, kralının ölümünde ulusal yas ilan ettiğimiz üç kuruşluk Suudi prensinin mezbahası gibi kanlar içinde bırakılmıştır. Zafiyet ortaya çıkmış, güç ancak mazluma gösterilir olmuştur. Gelinen nokta metal çekme gerilmesindeki malzemenin akma noktasıdır…

AKP’nin adayı Fatih Metin parlamentoda Bolu milletvekilliği yapıp, Bolu ile bağı sadece partisi mensubu insanlarla devam etmiş, bakan yardımcılığı ve danışmanlık gibi kaybeden siyasilere kadro olarak değerlendirilen makamlarda bulunmuştur. Dört dönemdir Bolu milletvekili olan rakibine göre, yerel olarak benimsenme ve tanınırlık açısından zayıf kalmaktadır. Özetle Tanju Özcan Bolu ile çok daha özdeşleşmiş durumdadır.

Üç dönemdir yorulmuş ve azımsanmayacak yanlış uygulamalara imza atmış AKP’li Bolu Belediyesinin, haklı olarak mirasını kabullenmekte zorlanan Fatih Metin için olanaklarını kullanmak arzusu da yoktur. AKP deki post kavgası, seçimdeki oy mücadelesinden daha kurnazca oynanmaktadır… Bu konuda durumdan yararlanmayı kaçırmayacak ataklıktaki Tanju Özcan, politikasını CHP seçmeninin hassasiyet sınırlarını aşmadan götürürse önemli kazanımları olur düşüncesindeyim. Halkımızın “Muhabbette abartısı olanın, sadakatte yanlışı olur.” yargısına takılmaması gerekir…

24. Haziran 2018 seçimlerinde çok yakından gözlediğim ve katıldığım seçim çalışmaları ışığında, CHP’nin kadın kollarının çok başarılı yeni çalışmalara imza atacağını düşünmekteyim. Olay bu günden kendini göstermeye başlamıştır. Kadınların sosyal hayattaki yeri mücadelesinde Bolulu kadınların, CHP Genel Merkezinde olduğu gibi Türkiye ölçeğinde hatırı sayılır bir konumu olduğunu bilenlerdenim. Onlar alana kır çiçekleri gibi yayılırken, rakibi kadınların görseli az çalışmalarını göremediğim için değerlendiremiyorum…

Atmışlı yıllardan beri, Bolumuzun temsilinde önemli yeri olan Boluspor ile ilgili çalışmalarda, yapılması düşünülen, tesis ve organizasyonları CHP adayı ilk elden dile getirmiştir. Boluspor ile Bolu Belediyesi ilişkisinde güzel bir yerde saf tutabileceğini en azından topluma deklere etmiştir. Siyaset ile spor arasındaki ilişki, içerik ve hakkaniyet açısından AKP döneminde olağanüstü bozulmuştur. Tesisler ve kulüplere tanınan imtiyazların en haksız ve hukuksuz olduğu bir dönem yaşanmıştır. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP ile ilişkisi yakın olan, Rizespor, Kasımpaşa, Osmanlıspor vb. kulüpler abat edilirken, Boluspor il olarak siyaseten aldıkları her türlü desteğe rağmen ihmal edilmiştir. Elbette bunun da bu seçimlerde kesilecek bir faturası olacaktır.

Ülke çapındaki her türlü yatırım alanında olduğu gibi ilimizdeki turizm yatırımlarında belediye eksenli kayırmacı ve rantiyeci tavırlar halkı bezdirmiştir. Belediye hizmetlerinde uygulanan keyfilik, taraflılık ve pahalılık, sadece ben bilirim tavrı ile kendini özel yaratılmış saymalar, her şeyin belli ölçülerde farkında olan AKP adaylarının gücünü kırmakta, taraftarlarının hızını kesmektedir.

Halkla istişare içinde olacaklarını, şeffaf belediyecilik anlayışı ile hesap verir olacaklarını açıklayan CHP’ nin, bunu aday sıralamasında halkın her kesimi ile ilişkide olan encümen üyelerini belediye meclisine taşıması önemlidir. Hukuk, imar, orman, iş adamlığı, kültür, eğitim gibi konularda bilgili olan, merkez ilçede yoğun olarak bulunan ilçelerimiz insanları ile hemhal olabilmiş insanların encümen listelerinde bulunmalarının seçilme şansına olumlu katkısı olur düşüncesindeyim.

Bolu da üç dönemdir, çözülmesi bir tarafa daha da derinleşen trafik ile imar hareketleri cumhur ittifakından, millet ittifakına önemli ölçüde oy geçmesine neden olabilecek önemli bir konudur. İmar hareketlerinden zarara uğrayan yeni yerleşim bölgelerindeki pek çok kişi bunun hesabını sorarken, bu işten nemalanan hatırlıların sayısı pek azdır. Eeee, işte sandığın da böyle bir cilvesi vardır…

D- CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SONUÇLARINA GÖRE ANALİZ:

Aşağıdaki çizelgede 24. Haziran 2018 seçimlerinde, cumhurbaşkanlığı oy dağılım çizelgesinde, Belediye Başkanlığı seçiminin yapılacağı 43 muhtarlıktaki oy dağılımları ayrıntıda ve toplam olarak belirtilmektedir.

Bu seçimde 114557 seçmenden 101709 u oy kullanmış ve bunun 99995 oyu geçerli sayılmıştır. Adaylardan  Muharrem İnce 31220, Meral Akşener 9453, R. Tayyip Erdoğan 56136, Demirtaş 1301, Karamollaoğlu 1299  Perinçek 224 oy almıştır. MHP nin ise Cumhurbaşkanı adayı göstermemişti ve R. Tayyip Erdoğan’ı desteklemişti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını 9 Ay sonra yapılacak, Bolu belediye başkanlığı  seçimi için yorumlarsak;

CHP Adayı Tanju Özcan            Muharrem İnce+ Meral Akşener  = 40673 oy

AKP Adayı  Fatih Metin    R. Tayyip Erdoğan                               = 56136 oy

Demirtaş + Karamollaoğlu + Perinçek                                       =   2824 oy

Sayısal olarak yaptığımız bu analizde de Demirtaş, Karamollaoğlu ve Perinçek’e verilen oyların %60 ının Tanju Özcan’a, % 40 ı’nın Fatih Metine yönleneceğini düşünürsek, bu durumda;

CHP adayı Tanju Özcan’ın 24 Haziran 2018 seçimine göre oyu 40673+1694= 42367 oy

AKP adayı Fatih Metin’in 24 Haziran 2018 seçimine göre oyu 56136+1130= 57266 0y

Bu durumda; aradaki oy farkı 14899 0lmaktadır.

Kabaca söylemek gerekirse, CHP ile temsil bulan Millet ittifakının adayı Tanju Özcan’ın, AKP ile temsil bulan Cumhur adayı Fatih Metin’i alt edebilmesi için, farkın yarısını teşkil eden 7450 oyun bir fazlasının yer değiştirmesi, yani cumhur ittifakından, millet ittifakına geçmesi gerekir.

CHP ve Tanju Özcan Bolu Merkez İlçenin Belediye sınırları içindeki 43 mahallede rahatlıkla gerçekleştirecek durumdadır.

 Görüldüğü gibi kişiselleşerek oy verilen cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarının sayısal analizi, yine 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan milletvekili seçimi oylamasına göre Tanju Özcan’ı seçilmeye daha da yaklaştırıyor.

Muharrem İnce ve Meral Akşener toplamı olarak alınan oydan Tanju Özcan’ın alacağı oyun daha fazla, Fatih Metin’in ise R. Tayyip Erdoğan’dan daha az oy alacağı görüşündeyim. Çünkü Tanju Özcan’ın Bolu ile özdeşleşmesi daha fazladır. Dört dönemdir milletvekili olması dolayısıyla potaya daha yakındır. İktidarın yıpranmasından, AKP içindeki güç savaşından olumsuz etkilenen Fatih Metin’in işi zor görünmektedir.

E-SONUÇ:

31 Mart 2019  seçimlerine yönelik oluşturulan bu birinci rapor, Bolu Belediye Başkanlığı seçimlerine yaklaşık üç ay kala, üyesi bulunduğum, 24.Haziran 2018 seçimlerinde 2.Sıradan milletvekili adayı olduğum, kazanmasını çok arzu ettiğim CHP ile partili yol arkadaşlarım, Atatürkçü ve cumhuriyet sevdalısı, partili- partisiz, başka partiden bütün dostlarımla bilgi, birikim ve tahminlerim doğrultusunda iletişimimi devam ettirebilmek için hazırlanmıştır.

Milletvekili seçimlerine göre yapılan analitik değerlendirmede 9734 oyun, cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre yapılan analitik değerlendirmede 7651 oyun cumhur ittifakından millet ittifakına geçmesi halinde Bolu Belediye Başkanı CHP li olur. Bunun için gerekli olan oyun AKP ve MHP tabanından geleceğini düşünüyorum. CHP oylarının ise, sandığa kuvvetli bir şekilde firesiz ulaşması şartıyla…

Çıkmasını istediğim sonucun pek belli edildiği bu raporum karşı görüşte olanları rahatsız etmesin. Karşı olan herkesin görüş ve tahminleri doğrultusunda raporlama yapma ve toplumla paylaşma hürriyeti vardır. Kişiselleştirmeden ve tespitleri dışında makul ölçüdeki tenkitlerini içeren paylaşımları gerçeğe ve doğruya ulaşılabilmesi açısından çok da yararlı olur.

Bolumuza, ülkemize ve ulusumuza yarar getirmesi dileklerimle, ilgilenen herkese saygı ve sevgilerimle…

                                                                                                                                              

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
Ekrem VELİOĞLU 2 yıl önce

Özer bey tespitleriniz ve yorumlarınız için çok teşekkürler.Bize ışık tuttu,yön ve hız verdi.Ağzınıza,yüreğinize sağlıkl.

Misafir Avatar
Orhan kaya 2 yıl önce

Eski seçmenlerin çoğu öldü,CHP yaşlı parti ya bir türlü genclesemediki

Misafir Avatar
Muhip TURAN 2 yıl önce

Çok gerçekçi ,üzerinde iyi çalışılmış bir rapor, Raporda MHP’nin aday çıkardığı varsayılmamış,Bu durum,CHP’si için ayrı bir avantaj yaratır kanısındayım, Teşekkürler ,Sn Özer ÖZCAN, fikirlere her zaman ihtiyacımız var,

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner124
banner122

BOLU'YU GASTECİLER(!) YÖNETİYORMUŞ!
SÜHA ALPARSLAN YAZDI

Haberi Oku