Gündem:
AİBÜ/FETÖ İLİŞKİLER ÇIKMAYA BAŞLADI
 Bolu’da Fetullah yapılanmasının en kapsamlı bir şekilde örgütlendiği AİBÜ’de 77 sanıklı dava açıldı. Kabul edilen iddianameye göre sanıklar TCK’nın değişik maddelerine göre yargılanacak.

İddianamede AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun’un 2010-2017 yılları arasında üniversitede 94 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesine kadro verdiği, 2014 seçimlerinin ardından Tıp Fakültesi ve Diş Fakülteleri’nde inisiyatifi tamamen örgütün üniversitedeki yönetici pozisyonunda ki isimleri olan Mehmet Yazıcı ve Kenan Gümüştekin’e verdiği iddia ediliyor.

Bunun yanı sıra, sanıklar,

-Örgütün gizli haberleşme ağı BYLOCK kullanıcısı oldukları,

-Bankasya’da 2014 yılı sonrası açılan hesapların ve işlemlerin basın yayın ve sosyal medya aracılığı ile çağrısı yapılan ve örgüt liderinin talimatlarına göre yapılmış işlemler olduğunun değerlendirildiği,

-Şüphelilerin Zaman Gazetesi, Sızıntı Dergisi abonesi oldukları

-Şüphelilerin örgüte ait eğitim kurumlarına çocuklarını göndermeleri(Dershane-Okul).

-Örgütten gelen talimat sonrası Digitürk ve D Smart üyeliklerine son vermek.

-Örgüte yakınlığı ile bilinen STK’lara üye olmak.

-Örgüt mensuplarının düzenlediği ‘dini sohbet’ toplantı ve etkinliklere katılması…

-Örgüte ait şirketlerle olan bağlantısı ve SGK kayıtları.

-Örgütle irtibatlı yurtiçi-yurtdışı gezileri.

-Örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda otel, yurt gibi yerlerde yapılan toplantı ve konferanslara katılmaları.

-Örgüt adına sergilenen himmet, kurban, bağış ve burs eylemlerine katılmak…

-Beyanlarına başvurulan şüpheli-tanıkların şüpheliler aleyhine olan beyanları.

-Şüphelilerin önceki yıllarda veya halen örgütle irtibatı olan yurtlarda, evlerde kalması.

-Sosyal medya hesapları üzerinden, FETÖ lehine söylem-paylaşım yapmaları.

-Örgüt ile irtibatlı olan şüpheliler ile olan telefon görüşme dökümleri.

-Aramalar sırasında FETÖ ile ilgili olabilecek kitap, CD ve 1 ABD dolar ele geçirilmesi.

-Bank Asya tarafından, yapılan çağrı üzerine bankaya destek olanlara verilen plaketlerden alıp almadıkları ve buna ilişkin beyanlar.

-Aramalarda ele geçen dijital materyaller

gibi isnatlarla yargılanacak…

70 akademisyenin FETÖ talimatı sonrası Bankasya’yı kurtarmak amacıyla 2014-2015 yılları arasında toplamda en az 3 milyon 158 bin lira para yatırdıkları belirlendi. Ayrıca 33 akademisyenin de FETÖ’nün gizli haberleşme ağı BY-LOCK kullanıcısı olduğu iddianamede dile getirilen çarpıcı notlar arasında yer aldı.

İddianamenin flaş ismi Rektör Hayri Coşkun ile ilgili dikkat çekisi hususlar ise şöyle

 2010 yılından bu yana Rektörlüğünü yürüttüğü Abant İzzet Baysal Üniversitesinin ETÖ/PDY mensuplarınca yoğun şekilde kadrolaştığı bir üniversite olmasına ortam yarattığı, özellikle 2014 yılındaki Rektörlük seçimlerinde bu yapının da desteğini aldıktan sonra yeniden seçilmesi sonrası örgütün Üniversitede aktif olarak faaliyetlerini sergileyen Mehmet Bahar ve Kenan Gümüştekin’ e aktif görevler verdiği, kendi ifadesinde de geçtiği üzere ‘adları paralel yapılanmayla anılan’ başta Kenan Gümüştekin olmak üzere Fahrettin Talay’ın da seçimler döneminde açık desteğini alarak girdiği seçimleri kazanması sonrası, özellikle Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği fakültesini bu şüphelilerin inisiyatifinde olacak şekilde açık kadrolaşmaya gitmelerine uygun ortam hazırladığı, bu kapsamda Rektör olarak seçildiği 2010 yılından itibaren kadroya geçen öğretim görevlilerinden 2010 yılında alınan 28, 2011 yılında alınan 30, 2012 yılında alınan 10, 2013 yılında alınan 15, 2014 yılında alınan 6, 2015 yılından alınan 4 ve 2016 yılında 1 olmak üzere toplam 94 şüpheliye işlem yapıldığı,

KÜTÜK EV/FİRARİ FETÖ SANIĞI İSMAİL ÇOLAK İLİŞKİSİ

Yine şüphelinin Üniversiteye ait vakfın işlettiği ve Milli Emlak Müdürlüğünden kiralanan ‘Kütük Ev’ diye bilinen yerin kira süresinin 5 yıl uzatılmasının hemen akabinde 3 ay kadar sonra kiralamaktan vazgeçildiğinin bildirilip, bu yerin hakkında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemleri yürütülen FETÖ/PDY üyesi İsmail Çolak'a ait şirketin almasına imkan sağladığı iddiası ile örgüt üyesi kişiler ile birlikte Estonya ülkesine yurt dışı gezilerinin de olduğu tespit edildi.

REKTÖRÜN TARAFGİR VE MOBİNG UYGULAMALARI

Şüpheli Hayri COŞKUN ve birlikte çalıştığı bir kısım Üniversite yöneticileri hakkında, değişik tarihlerde ve çok sayıda tarafgirliği, yanlı uygulama yapması, görevini kötüye kullandığı, mobing uyguladığı, seçimlerde diğer adayları desteklediğini düşündüğü akademisyenlere olumsuz uygulamalarının olduğu, kadro verilmesi ve Bilimsel Araştırma Projelerinde yönetimin paralel yapıya mensup öğretim üyelerine kolaylık gösterdiği vs" bir kısım iddialar ile ilgili olarak; söz konusu iddiaların 2547 sayılı yasanın kapsamında göreve ilişkin olması ve aynı yasanın 53/c maddesi gereğince özel soruşturma usulüne tabi olması nedeniyle Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına gönderildiği, ancak aradan geçen 1 yıla yakın sürede ‘akıbet soran yazılarımıza rağmen’ halen sonuçlandırıldığı yönünde bir cevap alınamadığı…

FETÖ ÜYELERİNE POZİTİF AYRIMCILIK

Şüpheli Hayri COŞKUN ile ilgili olarak yukarıda maddeler halinde sayılan kriterler dahilinde FETÖ/PDY üyeliğine ilişkin delil elde edilemediği, örgütle organik ve hiyerarşik bir bağı tespit edilemeyen şüphelinin ‘örgüt üyelerinin kadrolaşmasına ortam yaratmak, bu konuda kamuoyuna yansıyan ve camia içerisinde dile getirilen rahatsızlıklara rağmen örgüt mensubu ilgililer hakkında 2547 sayılı yasanın öngördüğü gerekli işlemleri yapmamak, seçim kaygısıyla da olsa destek aldığı bir grup olan FETÖ/PDY mensuplarına pozitif ayrımcılık olarak nitelendirilebilecek kolaylıklar’ göstermek suretiyle, FETÖ/PDY nin amaçlarından olan ‘kamu kadrolarına sızılması’ ilkesine yardım eder mahiyette ihmali/icrai eylemlerinin olduğu, şüphelinin bu eylemleri ile TCK nın 220/7 maddesinde düzenlenen ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte, örgüte bilerek isteyerek yardım eden kişi’ sıfatıyla sorumluluğunun bulunduğu, bu yöndeki iddia ve delillerin takdirinin Mahkemece yapılmasının gerektiği görüşüne yer verildi.

Davanın diğer önemli isimleri hakkında iddianamede ileri sürülen iddialar ise şu şekilde

 

REKTÖR YARDIMCISI MEHMET BAHAR

2010 yılından bu yana Rektör Yardımcısı olarak görev yaptığı üniversitede Hayri Coşkun ile birlikte hareket ettiği, örgüt ile irtibatlı kişilere ayırımcılık yaptığının ifade edildiği, yine bir kısım örgüt ile adı anılan kişileri usulsüz olarak pedagojik formasyon programına dahil ettikleri iddialarına yer verildi.

Belirlenen  dâhilinde FETÖ/PDY üyeliğine ilişkin delil elde edilemediği, örgütle organik ve hiyerarşik bir bağı tespit edilemeyen şüphelinin örgüt üyesi olmamakla birlikte; yardımcısı olarak görev yaptığı Hayri Coşkun ile birlikte ‘örgüt üyelerinin kadrolaşmasına ortam yaratmak, bu konuda kamuoyuna yansıyan ve camia içerisinde dile getirilen rahatsızlıklara rağmen örgüt mensubu ilgililer hakkında 2547 sayılı yasanın öngördüğü gerekli işlemleri yapmamak, seçim kaygısıyla da olsa destek aldığı bir grup olan FETÖ/PDY mensuplarına pozitif ayrımcılık olarak nitelendirilebilecek kolaylıklar’ göstermek suretiyle, FETÖ/PDY’nin amaçlarından olan ‘kamu kadrolarına sızılması’ ilkesine yardım eder mahiyette ihmali/icrai eylemlerinin olduğu, şüphelinin bu eylemleri ile TCK nın 220/7 maddesinde düzenlenen ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte, örgüte bilerek isteyerek yardım eden kişi’ sıfatıyla sorumluluğunun bulunduğu, bu yöndeki iddia ve delillerin takdirinin Mahkemece yapılmasının gerektiği görüşüne yer verildi.

 

Mehmet YAZICI

Şüphelinin kullandığı 0 533 37* ** ** numaralı hattı üzerinde Bylock tespitinin yapıldığı, FETÖ/PDY örgütü ile olan irtibatlarına ilişkin olarak A.İ.B.Ü. Rektörlüğünün araştırma raporunda aleyhe tespitlerin bulunduğu, kamu görevinden çıkarıldığı, MASAK raporunda şüpheli işlem ve hareketlerin tespit edildiği, aktif Bankasya hesabının bulunduğu, bankaya destek olmak amacıyla 05.09.2014 tarihinde İş Bankasından 50.000 TL kredi çekerek Bankasyaya yatırdığı, 2013 yılı Aralık ayında 212.000 TL olan parasını 2014 yılı Ağustos ayında 305.000 TL yükselttiği, yukarıda açıklandığı şekilde 100.000 TL’ye kadar olan mevduatların TMSF’nin sigortası kapsamında olması nedeniyle parasını güvence altına almayı amaçlayarak bu dönemde mevduatını 100.000 TL’ye düşürdüğü, şüphelinin örgüt lideri Fetullah Gülen' in kalp doktoru olduğuna ve Amerika' ya giderek tetkik ve tedavilerini yaptığına dair de basına yansıyan haberlerin yer aldığı,

Gerek dosya kapsamındaki ifadeler ve gerekse tespit edilen deliller karşısında şüpheli Mehmet Yazıcı’ nın öncelikle üniversiteye gelmesinden sonra örgüt mensuplarının kadroya alınması hususunda çalışmalar yaptığı ve çok sayıda şüpheliyi üniversitede kadroya geçmesi konusunda yardımcı olduğu, aynı Düzce Üniversitesinde olduğu gibi Rektörlük seçimlerinde paralel örgütün desteklediği adayların kazanmasını sağlayarak üniversite yönetimi nezninde de güç odağı haline geldiği, dini sohbet adı altındaki toplantıları organize edip himmet-bağış etkinliklerini de gerçekleştirdiği, şüphelinin konumu ve etkinliği itibariyle örgüt içerisinde yönetici konumunda bulunduğuna şüphe olmadığı ileri sürüldü.

 

Kenan GÜMÜŞTEKİN

Şüphelinin kullandığı 0 533 77* ** ** numaralı hattı üzerinde Bylock tespitinin yapıldığı, FETÖ/PDY örgütü ile olan irtibatlarına ilişkin olarak A.İ.B.Ü. Rektörlüğünün araştırma raporunda aleyhe tespitlerin bulunduğu, kamu görevinden çıkarıldığı, MASAK raporunda şüpheli işlem ve hareketlerin tespit edildiği, aktif Bankasya hesabının bulunduğu, bankaya destek olmak amacıyla 06.02.2014 tarihinde 20.000 TL ve 05.09.2014 tarihinde İş Bankasından 50.000 TL kredi çekerek Bankasyaya yatırdığı, kızını örgüt ile iltisaklı Özel Fatih Kolejine gönderdiği, yapılan aramalarda Fetullah Gülen’e ait şiirlerin yer aldığı kasetin ele geçirildiği,

Gerek dosya kapsamındaki ifadeler ve gerekse tespit edilen deliller karşısında şüpheli Kenan Gümüştekin’ in Mehmet Yazıcı ile birlikte hareket ederek örgüt mensuplarının kadroya alınması hususunda çalışmalar yaptığı ve çok sayıda şüpheliyi üniversitede kadroya geçmesi konusunda yardımcı olduğu, Rektörlük seçimlerinde paralel örgütün desteklediği adayların kazanmasını sağlayarak üniversite yönetimi nezninde de güç odağı haline geldiği, kendilerinden olmayan öğretim üyelerine yönelik olarak da baskı ve tehdit eylemlerinin olduğunun dosyalara yansıyan bilgilerden olduğu, bu kapsamda tanık Erkan Kılınç'a yönelik mobing, kasten yaralama ve tehdit eylemleri ile ilgili adli dosyaların da bulunduğu, dini sohbet adı altındaki toplantıları Mehmet Yazıcı ile birlikte organize ederek himmet-bağış etkinliklerinin de baş aktörlerinden olduğu, şüphelinin konumu ve etkinliği itibariyle örgüt içerisinde yönetici konumunda bulunduğunda şüphe olmadığı görüşüne yer verildi.

Yargılamaların önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

 

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ÖZLEM BU

Haberi Oku