"google-site-verification" content="BBzqtWrXTOresAe-g1_fakLE8Sa7FhH5sxUsyofvfLs"
Gündem:
MUDURNULULAR DERNEĞİ'NİN SON BÜLTENİ YAYINLANDI

Bolu-Mudurnulular Derneği’nin, 2020 yılının Şubat ayı başında yayınlanan 11. Bülten çalışmasında ana konu olarak “Atatürk’ün Göynük ve Bolu Ziyaretleri” ele alınmış.  Atatürk’ün; 1922 yılı Haziran ayında Göynük’e, 1934 yılının Temmuz ayında Bolu’ya yaptığı ziyaretler;  arşiv belgeleri, birinci el kaynaklar, dönemin basın organlarında yer alan haberler ve dönemin canlı tanıklarının anlatımlarıyla kapsamlı bir şekilde ele alınarak incelenmiş...

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN GÖYNÜK ZİYARETİ:

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 1922 Haziran ayı ortalarında yaptığı “Adapazarı-İzmit Gezisi”, askeri ve siyasi amaçlarla gerçekleştirilen önemli bir gezidir.  Bu gezi sırasında, -13 ve 23 Haziran 1922 tarihlerinde- Göynük’e de uğrayan Gazi Mustafa Kemal Paşa, “30 Ağustos Zafer Bayramı” olarak kutladığımız “Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Muharebesi” nin harekât emirlerini, Sarıköy İstasyonu’nda gerçekleştirdiği gizli bir toplantı ile “Garp Cephesi Kumandanlığı” nabildirmiştir. Bu önemli gezi sırasında,  İtilaf Devletleri ve Yunan işgal kuvvetlerini yanıltmak amacıyla; Büyük Taarruz’un kuzey hatlarından, -Bilecik-Eskişehir bölgesinden- yapılacağı görüntüsüyle askeri tatbikatlar gerçekleştirilmiş, yerli ve yabancı basın mensuplarına bu askeri gösteri ve tatbikatlar izletilmiştir. Aynı zamanda Batı kamuoyuna; “Misak-ı Milli sınırları dâhilindeki yurt topraklarında hiçbir işgal kuvvetinin varlığının kabul edilemeyeceği yönündeki kararlılık” ve “Yurtta ve Dünyada Barış” mesajları verilmiştir...Yine bu gezi sırasında, Mustafa Kemal Paşa’nın, 16 Mayıs 1919’dan beri görüşemediği, İstanbul’da olan annesi Zübeyde Hanım ve kardeşi Makbule Hanım’la Adapazarı’nda buluşarak Ankara’ya geçişlerisağlanmıştır.

CUMHURBAŞKANI ATATÜRK’ÜN BOLU ZİYARETİ:

Cumhurbaşkanı Atatürk’ün, 17 Temmuz 1934 tarihinde gerçekleştirdiği Bolu Ziyareti; “Türk Kadınına Genel Seçimlerde Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması”, “II. Türk Dil Kurultayı’nın Toplantı Hazırlıkları” gibi önemli konuların gündeme getirildiği, 17 Temmuz akşamı Bolu Halkevi’nde gerçekleştirilen “Fikir Sofrası” nda kamuoyu ile tartışıldığıönemli bir ziyaret olmuştur. Bolu Halkevi’ndeki Fikir Sofrası’nda; Kadınların,Genel Seçimlerde Seçme Seçilme Haklarının tanınması konusunda Bolu Milletvekilleri Falih Rıfkı (Atay) Bey, Şükrü (Gülez) Bey ve İsmail Hakkı (Uzmay) Bey’in kızı Tarihçi ve sosyolog Afet Uzmay ‘ın konuşmaları sonrasında, Bolu Kız Sanayi Mektebi öğretmeni Bahire (Bediz Morova) Hanım da etkili bir konuşma yapmıştır. (Bediz Hanım, 1935 yılı Şubat ayında yapılan Genel Seçimler ile Konya’dan milletvekili seçilmiştir.)Cumhurbaşkanı Atatürk; 16 Haziran 1934 tarihinde Ankara’dan hareketle; Kazan Köyü, Kızılcahamam, Gerede, Reşadiye (Yeniçağa), Bolu güzergâhıyla yaptığı bu gezi sırasında ortaya çıkan ve İngiltere ile Türkiye’yi sıcak savaşın eşiğine getiren “Kuşadası Kanapiçe Koyu Krizi”ni de telefon ve telgraf emirleriyle yönetmiştir.

***

ATATÜRK’ÜN GÖYNÜK VE BOLU ZİYARETLERİ

MUDURNULULAR DERNEĞİ 2020 YILI BÜLTENİ 11. SAYI (ÖZEL SAYI)

Yazı ve Konu Başlıkları:

 1. Mustafa Kemal Paşa’nın 12-24 Haziran 1922 Tarihli Adapazarı-İzmit Gezisi(Nallıhan, Göynük, Taraklı, Geyve, Adapazarı, İzmit Ziyaretleri) (Mehmet Tunçkol):
  “Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, 1922 yılının Haziran ayında gerçekleştirdiği Adapazarı-İzmit Gezisi günlerinde; Yunan işgal ordularına karşı yapılacak Büyük Taarruz’un emrini, Sarıköy İstasyonu’nda buluştuğu Garp Cephesi Komutanlığı yetkililerine –gizlice- bildirmiştir. İtilaf Devletleri İşgal Kuvvetleri Cephesinde,  Büyük Taarruz’un, kuzey (Kocaeli-Bilecik)hatlarından yapılacağı yönünde bir yanılgı oluşturmak amacıyladüzenlenen askeri tatbikatları yönetmiş, yerli ve yabancı basın üyeleriyle görüşmeler yapmıştır. Bu ziyaret sırasında iki kez de Göynük’e uğramış, halka görüşmeler yapmıştır.”

 1. Milli Mücadele’nin kazanılması sonrasında, Türkiye’nin İlk Zafer Anıtı’nın (Abide-i Zafer) Göynük’te İnşa Edilişi(Mehmet Tunçkol):
  “Büyük Taarruz’un başarıya ulaşması, Yunan işgal kuvvetlerinin İzmir’de denize dökülmesi ve Büyük Zafer’in anısı-nişanesi olarak, Türkiye genelinde ilk Zafer Anıtı (Abide-i Zafer) Göynük’te yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın kutlama telgrafı ve arşiv belgeleriyle Göynük Zafer Anıtı’nın inşa sürecibu yazıda ele alınıyor.”

 1.  (Mustafa Kemal Paşa’nın Göynük Ziyareti’nin Tanığı) Saadet Yerlikaya İle Torunu Aracılığıyla Yapılan Söyleşi:
  “Mustafa Kemal Paşa’nın Göynük Ziyareti’nin tanığı olan Saadet Yerlikaya ile yapılan kısa bir söyleşi.”

 1. Mustafa Kemal Paşa’nın Göynük Ziyaretinin Tanıkları; Saadet Yerlikaya ve Mustafa Acarel İle Söyleşi:
  “Mustafa Kemal Paşa’nın Göynük Ziyareti’nin tanıkları; Saadet Yerlikaya ve Mustafa Acarel ile yapılan grup söyleşisi.”

 1. Göynük’te Bir Kuvayı Milliyeci Kaymakam Mehmet Hurşit Bey. (Prof. Dr. İsmail Hakkı Demirtaş):
  ”Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşması, Yunan ordularının İzmir’de denize dökülmesi üzerine, Kaymakamı Hurşit Bey öncülüğünde Göynüklüler, Türkiye’nin ilk zafer anıtını inşa ederler. Prof. Dr. İsmail Hakkı Demirtaş, Hurşit Bey’in anısını yaşatmak amacıyla Göynük’te yaptığı Hurşit Bey heykelinin yaratılış öyküsünü anlatıyor.”

 1. Lügerzade Hafız İsmail Bey’in Torunu Erkan Çetinkaya’nın Mektubu:
  ”1919 yılında kurulan Göynük Müdafaai Hukuk Cemiyeti’nin başkanı Nökerzade-Lügerzade Hafız İsmail Bey’in torunu Erkan Çetinkaya, mektubunda aile büyüklerinden dinlediği anılarını aktarıyor.”

   
 2. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Bolu Ziyareti (Doç. Dr. Nuray Özdemir):
  ”Cumhurbaşkanı Atatürk’ün 17 Temmuz 1934 tarihinde yaptığı Bolu Ziyareti; arşiv kayıtları, dönemin gazete haberleri ve konu ile ilgili akademik çalışmalar ışığında kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.”

   
 3. Bolu Basınında 17 Temmuz Yıldönümleri (Doç. Dr. Selami Özsoy):
  ”Cumhurbaşkanı Atatürk’ün 17 Temmuz 1934 tarihinde yaptığı Bolu Ziyaretinin, ilerleyen yıllarda gerçekleştirilen anma yıldönümleri, arşiv belgeleri, basın haberleri ile kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.”

 1. Behire Bediz Morova’nın Hayatı (Doç. Dr. Nuray Özdemir):
  ”1930 yılında Kadınların Belediye Seçimlerine katılmaları hakkının tanınması üzerine Türkiye’de ilk Belediye Meclisi üyelerinden birisi olarak Bolu Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Behire Faik Hanım, 17 Temmuz 1934 tarihinde Bolu Halkevi’nde gerçekleştirilen Atatürk’ün  FikirSofrası’nda,  Kadın Hakları konusunda etkili konuşmalar yapar. 8 Şubat 1935 günü yapılan seçimlerde Konya Milletvekili olarak TBMM’ne seçilen Bediz Morova’nın yaşamı, bu çalışmayla, belgeler ışığında ele alınıyor.”

 1. Atatürk’ün Bolu Gezisi Notları (Dr. Tevfik Atay):
  ”17 Temmuz 1934 akşamı Bolu Halkevi’nde gerçekleştirilen Atatürk’ün Fikir Sofrası’ndaki konuşmalar, yaşananlar, Diş Doktoru Tevfik Atay tarafından yazıya dökülmüş. Cahit Dinçtürk’e devredilen bu notlar,Bolu Gazeteciler Cemiyeti’nin Kadın Hakları konulu bir kitapçığında yayınlanmış. Tevfik Atay’ın 17 Temmuz tarihli Atatürk’ün Fikir Sofrası’nda yaşananlarıanlattığı notlar bu yazıda ele alınıyor.”

 1. Atatürk’ün Bolu Ziyareti’nin Tanığı Dr. Şükrü Bostancıoğlu ile Söyleşi (Mehmet Tunçkol) :
  ” Atatürk’ün Bolu Ziyareti günlerinde, 12 yaşlarında bir öğrenci olan Şükrü Bostancıoğlu, bu dönemden başlayarak ilerleyen yıllarda tanığı olduğu Atatürk’le ilgili anılarını anlatıyor.”

 1. Bolulu Öğrencinin Atatürk’e Mektubu (Mehmet Tunçkol):
  ”Atatürk’ün Bolu Ziyareti sırasında, Halkevi önünde sıralanan öğrenciler arasından ortaya çıkarak elindeki mektubu Atatürk’e veren, ‘Ben okumak istiyorum’ diyen Bolulu öğrencinin yaşadıkları aktarılıyor.”

 1. TBMM Zabıt Tutanaklarında Kadınlara Seçme Seçilme Hakları ’nın Tanınması Tartışmaları (I., III., IV. Devre):
  ” 23 Nisan 1920’den başlayarak TBMM’de en çok tartışılan konulardan birisi Kadın Hakları konusu olmuştur. Muhalif milletvekillerinin karşı çıkışları nedeniyle Kadınların Seçme ve Seçilme Haklarının tanınması, TBMM’nin IV.Devresi’ne kadar uzayan bir sorun olarak gündemde kalmıştır. Meclis zabıtlarından özetlenen bilgilerle bu süreç özetle ele alınıyor.”

 1. İlk Köylü Kadın Milletvekili Satı Çırpan (Celalettin Çelebi):
  “Bolu Milletvekili İsmail Hakkı Bey’in kızı Afet İnan, Atatürk’ün Bolu Gezisi sırasında uğradığı Kazan Köyü’nde, muhtar Satı Kadınla karşılaşmasını ve milletvekilliği önerilmesi olayını anlatıyor.”

 1. Türk Kadını (Falih Rıfkı Atay):
  “Bolu Milletvekili Falih Rıfkı (Atay) Bey, Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin toplumsal ve tarihsel açıdan önemini anlatıyor.”

   
 2. Satı Kadın’ın Milletvekili Seçilmesi (Ebru Çelebi):
  “Atatürk’ün milletvekilliği önerdiği Satıkadın, TBMM’ne seçilen ilk 18 kadın milletvekili arasında yer alır. Satıkadın, sadece bir milletvekili değil, ‘cesur, çalışkan Anadolu köylü kadınının bir simgesi olarak tanınacaktır. Yakın çevresindekiler, Satıkadın’ın milletvekili seçilmesi sürecini anlatıyor. “

   
 3. Türk Kadınına Siyasal Haklarının Tanınması ve Bolu (Doç. Dr. Nuray Özdemir):
  “Türk Kadınının Siyasal Haklarının Tanınması, Seçme ve Seçilme Hakkının yasalaşması sürecinde Bolu özelinde yaşananlar, belgeler ve dönemin basınında ye alan bilgiler ışığında ele alınıyor.”

   
 4. Kuşadası Kanapiçe Koyu Olayının Tanıkları Anlatıyor (Celalettin Çelebi) :
  “ Atatürk’ün Bolu Gezisi günlerinde ortaya çıkan ve İngiltere ile Türkiye’yi sıcak bir savaşın eşiğine getiren Kanapiçe Koyu Krizini, olayın tanıkları olan; Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Asım Gündüz, Kuşadası Kaymakamı Dilaver Argun ve İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi SirPercyLoraine anlatıyor.”

   
 5. Kuşadası Kanapiçe Koyu Olayı (Dilaver Argun-Halit Çapın) :
  “Atatürk’ün Bolu Gezisi günlerinde yaşanan Kuşadası-Kanapiçe Koyu Olayı, 36 yıl sonra gazeteci Halit Çapın tarafından ele alınıyor. Olayın en yakın tanığı, Kuşadası Kaymakamı Dilaver Argun, detaylarıyla yaşadıklarını anlatıyor.”

   
 6. Cumhurbaşkanı Atatürk’ün, Kuşadası Kanapiçe Koyu Olayı Karşısında Tavrı:
  “Kuşadası-Kanapiçe Koyu Olayı sırasında Atatürk’ün gösterdiği kararlı tavrı, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Asım Gündüz anılarında dile getiriyor.”

 1. Mustafa Kemal’ in Sınıf Arkadaşı Asım Gündüz’ün Anılarından Bir Seçme:
  “Mustafa Kemal’in sınıf arkadaşı Asım Gündüz, anılarında; Mustafa Kemal ile tanışmasını, okul günlerinde yaşadıkları önemli olayları aktarıyor.”

 1. Büyükelçi Loraine’in Değerlendirmelerinden Notlar:
  “1933-1939 yılları arasında İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan PercyLoraine; Atatürk hakkında hangi önyargılarla Ankara’ya geldiğini, Kuşadası Kanapiçe Krizi günlerinde yaşananları ve zamanla,Türkiye ve Atatürk hakkında sahip olduğu önyargılarından nasıl arındığını anlatıyor.”
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner122

71 YAŞINDAKİ MEHMET,13 YAŞINDAKİ AFGANİSTANLI...
Independent Türkçe, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarını Bolululara sordu. Özcan'a...

Haberi Oku