1960 yılında özellikle Almanya’ya başlayan dış göçün yanı sıra 1980 sonrasında ülkemizin tüm bölgelerinde yoğun bir iç göç yaşanmıştır. %40 dolayında olan toplam köylü nüfus bugün %20 nin altına düşmüştür. Ürgüp turizm ve tarımla geçinen bir ilçemizdir. Turizmden tüm insanların eşit pay almadığı açıktır. Tarım ve hayvancılığın son yıllarda can çekişir hale gelmesi insanları köylerinden şehirlere yöneltmiştir. Ürgüp ilçe merkezinden gerek görev sebebiyle gerekse daha iyi yaşam koşulları gereği  büyük şehirlere göç olurken  çevre köylerden Ürgüp şehir merkezine yoğun bir göç olduğu görülmektedir.

ÜRGÜP İLÇE MERKEZİ

Ürgüp  ilçe merkezinin tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. 1889 Konya Vilayeti Salnamesine göre; İlçe de 9.643 kişi yaşamaktadır. Ürgüp ilçe merkezinin 1927 yılı nüfusu 4501(mübadele sonrası azalma var)dir. 1960 yılında 5.017, 1980 yılında 6.546, 1990 yılında 11.040,2010 yılında 18.631,2018 yılında 22.236kişi yaşadığı tespit edilmiştir. İlçe merkezinin özellikle 1980 sonrası köylerden ve değişik yörelerden yoğun göç aldığı gözlenmektedir.Ülkemizde yıllık nüfus artış hızının yaklaşık 1,30/2.19 aralığında olduğu kabul edilirse 1927 yılına kıyasla Ürgüp’de 2020 yılında yaklaşık 18.000 kişi olması gerekirken 22.236  kişi yaşadığı görülmektedir. Ürgüp ilçe merkezi nüfusunun yaklaşık 4.236 kişi fazladan göç aldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu fazlalık sadece BaşdereAksalur ve Mustafapaşa Kasabalarında yaşanan nüfus azalması toplamının altında kalmaktadır. Bu durumda bölge halkının bölgeyi terk ettiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Ürgüp köy ve kasabalarını incelediğimizde tüm köy ve kasabaların istisnasız yoğun göç verdiği görülmektedir.

AKSALUR

Ağcaşar ve Salur Köylerinin birleşimi ile 1958 yılında belediyelik olmuş 2014 yılında nüfus 2000 altına düştüğünden mahalle statüsüne dönüşerek Ürgüp’e bağlanmıştır.

AKKÖY KÖYÜ

2007 yılında 177 kişinin yaşadığı köyde ,2010 yılında 157,2015 Yılında 263,2018 yılında 135, 2019 yılında 145kişi yaşadığı tespit edilmiştir. Oysa ülkemizde yıllık nüfus artışının yaklaşık 1,40 olduğu kabul edilirse 2007 yılına kıyasla Akköy’de 2020 yılında 240 kişi olması gerekirken 145 kişi yaşadığı görülmektedir.

AKÇAÖREN KÖYÜ

2015 yılında 263 olan nüfus 2019 yılı sonunda 305 olarak tespit edilmiştir.

AYVALI KÖYÜ

2007 yılında 801 kişi yaşarken , 2010 yılında 725, 2015 yılında 663,2018 yılı sonunda nüfusu 608,2019 yılında 586  kişi yaşadığı tespit edilmiştir.

BAHÇELİ KÖYÜ

2007 yılında 740 kişi yaşarken , 2010 yılında 636, 2015 yılında 539 kişi 2019 yılında 439 kişi  tespit edilmiştir. Oysa ülkemizde yıllık nüfus artışının yaklaşık 1,40 olduğu kabul edilirse 2007 yılına kıyasla Bahçeli’de 2020 yılında 873 kişi olması gerekirken 439 kişi yaşadığı görülmektedir.

BAŞDERE KÖYÜ

1972 Yılında belediyelik olan Kasaba 2014 yılında nüfus 2000 altında düştüğünden yeniden köy statüsüne dönüşmüştür. 2015 yılında 1255 kişi yaşadığı görülürken ,2018 yılı sonunda 1046,2019 yılında 1031 kişi yaşadığı tespit edilmiştir.

BOYALI KÖYÜ

2007 yılında 113 kişi yaşarken ,2010 yılında 99,2015 Yılında 78 kişi ,2018 yılında 80, 2019 yılında 78 kişitespit edilmiştir

CEMİL KÖYÜ

2007 yılında 271 kişi,2010 yılında 245,2015 Yılında 256,2018 yılında 227, 2019 yılında 207 kişi yaşadığı tespit edilmiştir

ÇÖKEK KÖYÜ

2007 yılında 297 kişi,2010 yılında 284,2015 Yılında 298,2018 yılında 286, 2019 yılında 263 kişiyaşadığı  tespit edilmiştir

DEMİRTAŞ KÖYÜ

2007 yılında 85 kişiyaşarken ,2010 yılında 96,2015 Yılında 90 kişi ,2018 yılında 77, 2019 yılında 79 kişi  yaşadığı tespit edilmiştir

İBRAHİMPAŞA KÖYÜ

2007 yılında 819 kişi yaşarken,2010 yılında 796,2015 Yılında 761kişi ,2018 yılında 657, 2019 yılında 583 kişi  yaşadığı tespit edilmiştir

İLTAŞ KÖYÜ

2007 yılında 119 kişiyaşarken ,2010 yılında 102,2015 Yılında 80 kişi ,2018 yılında 74, 2019 yılında 66 kişi  yaşadığı tespit edilmiştir. Oysa ülkemizde yıllık nüfus artışının yaklaşık 1,40 olduğu kabul edilirse 2007 yılına kıyasla İltaş Köyünde 2020 yılında 140 kişi olması gerekirken 66 kişi yaşadığı görülmektedir. Göçün bu hızla devam etmesi halinde yaklaşık 20 yıl sonra köyde kimse kalmayabilir.

KARACAÖREN KÖYÜ

2007 yılında 198 kişiyaşarken ,2010 yılında 203,2015 Yılında 197 kişi ,2018 yılında 156, 2019 yılında 157 kişi  yaşadığı tespit edilmiştir

KARAİN KÖYÜ

2007 yılında 189 kişiyaşarken ,2010 yılında 187,2015 Yılında 140 kişi ,2018 yılında 156, 2019 yılında 157 kişi  yaşadığı tespit edilmiştir

KARAKAYA KÖYÜ

2007 yılında 423 kişiyaşarken ,2010 yılında 373,2015 Yılında 306 kişi ,2018 yılında 291, 2019 yılında 292 kişi  yaşadığı tespit edilmiştir

KARLIK KÖYÜ

2007 yılında 284 kişi yaşarken,2010 yılında 278,2015 Yılında 233kişi ,2018 yılında 218, 2019 yılında 208 kişi yaşadığı tespit edilmiştir

MAZI KÖYÜ

2007 yılında 1433 kişiyaşarken ,2010 yılında 1387,2015 Yılında 1209 kişi ,2018 yılında 1167, 2019 yılında 1169 kişi  yaşadığı  tespit edilmiştir. Oysa ülkemizde yıllık nüfus artışının yaklaşık 1,40 olduğu kabul edilirse 2007 yılına kıyasla Mazı’da 2020 yılında yaklaşık 2000  kişi olması ve belediyelik olması gerekirken 1169 kişi yaşadığı görülmektedir.

MUSTAFAPAŞA KÖYÜ

1966 yılında belediyelik olan kasaba 2014 yılında nüfus 2000 altında düştüğünden yeniden köy statüsüne dönüşmüştür.2015 Yılında 1501 kişi yaşayan köyde, 2018 yılında 1301, 2019 yılında 1309 kişi  yaşadığı tespit edilmiştir. Eski adı Sinason olan köyün Osmanlı döneminde bir dini merkez olduğu bilinmektedir.

ORTAHİSAR

1524 Tarihli Tahrir Defteri kayıtlarına göre Ortahisar Ürgüp Kazasına bağlı en büyük köylerden birisidir. 1916 yılında belediyelik olmuştur.2015 Yılında 3.431 kişi 2019 yılında 3.065kişi  yaşadığı tespit edilmiştir

SARIHIDIR KÖYÜ

2007 yılında 462 kişi yaşayan köyde,2010 yılında 432,2015 Yılında 433kişi ,2018 yılında 424, 2019 yılında 418 kişi  yaşadığı tespit edilmiştir

SOFULAR KÖYÜ

2007 yılında 520 kişi yaşayan köyde,2010 yılında 500,2015 Yılında 468kişi ,2018 yılında 434, 2019 yılında 432 kişi  yaşadığı tespit edilmiştir

ŞAHİNEFENDİ KÖYÜ

2007 yılında 638 kişi yaşayan köyde ,2010 yılında 624,2015 Yılında 540 kişi ,2018 yılında 513, 2019 yılında 492 kişi yaşadığı tespit edilmiştir

TAŞKINPAŞA KÖYÜ

2007 yılında 645 kişi yaşayan köyde ,2010 yılında 556,2015 Yılında 463 kişi ,2018 yılında 432, 2019 yılında 430 kişi yaşadığı tespit edilmiştir

ULAŞLI KÖYÜ

2007 yılında 595 kişi yaşayan köyde ,2010 yılında 573,2015 Yılında 574 kişi ,2018 yılında 576, 2019 yılında 566 kişi yaşadığı tespit edilmiştir

YEŞİLÖZ KÖYÜ2007 yılında 348 kişi yaşayan köyde ,2010 yılında 332,2015 Yılında 31 kişi ,2018 yılında 315, 2019 yılında 298 kişi  yaşadığı tespit edilmiştir

Görüldüğü üzere tarihi çok eskilere dayanan Ürgüp ve çevresi yoğun bir biçimde göç vermektedir. Ürgüp ve çevresindeki Mustafapaşa, Cemil, Damsa vb. köyler Orta Avrupa’da bir yerde olsa idi bugün çok yoğun turist alan ve nüfusu on binleri aşan yerleşim yerleri olacağı kuşkusuzdur. Bölgenin sadece doğal yapısı ve tarihi değeri turizm ile bile bölge insanını geçindirecek özelliktedir. Oysa bölgeye özgü üzümler ve meyveler ile bölgede eskiden ünlü olan meyve suları, şaraplar bırak dış ülkeleri, ülkemizde bile tanınmamaktadır.

Anlaşılmaktadır ki, on yıllardır merkezi hükümetler turizm açısından bölge kalkınmasına beklenen düzeyde katkı sağlamamışlardır. Bölgenin dünya çapında tanıtılması için harcanan çapalar yetersiz kalmaktadır.

Her şeyi merkezi hükümetlerden beklemek yerine yerel yönetimlerin ve bölge insanının katkısı da olmalıdır. Bu çabalar çok cılız kalmaktadır. Bekir Ödemiş gibi geçmişte birkaç belediye başkanının bu konu da yoğun çabası olmuştur. Bunu da takdir etmek gerekir.

Ürgüp dünya turizminden yeterli payı almak ve gelişmek durumundadır. Ürgüp bölgesinde yaşayan insanlarımız çareyi göçte bulmak yerine Ürgüp ve çevresini geliştirmek konusunda  çaba sarf etmelidir. Ürgüp yeniden dünyanın hiçbir yerinde olmayan özel üzümleri, meyve suları, şarapları, tarihi ve doğal alanları ile tanıtılmak zorundadır. Eskiden Ürgüp ilçesine her yıl onlarca yabancı ülke vatandaşı yerleşmek için gelirdi. Şimdi ise ilçe de tüm yıl boyu yaşayan yabancı neredeyse  kalmamıştır. Bu düşünülecek, analiz edilecek bir durumdur.

Ürgüp daha güzel şeyleri hak etmektedir. Bu bölge bin yıllar boyu onlarca değişik kültürlere kucak açmıştır. Her bir kültür zenginlik kaynağıdır. Ürgüp ve Göreme dünya turizminde ilk beşe giren bir marka kent olmak zorundadır.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner124
banner122