BOLU'DA ON BİNLERCE ÖĞRENCİYİ İLGİLENDİREN KARARLAR AÇIKLANDI

BOLU'DA ON BİNLERCE ÖĞRENCİYİ İLGİLENDİREN KARARLAR AÇIKLANDI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) tarafından yapılan açıklamada derslerin %40’ını geçmeyecek şekilde Senato tarafından belirlenen derslerin çevrimiçi yürütülmesine, Ortak zorunlu derslerin ve sınavlarının uzaktan eğitim yöntemi ile yapılmasına ve uygulama ağırlıklı programlarda kayıtlı öğrencilerin uygulamalara katılmak istememesi halinde kayıt dondurma taleplerinin birimlerin ilgili kurullarınca değerlendirilmesine karar verildi.

AİBÜ senatosu 4 Ekim’de başlayacak olan 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Dönemi hakkında açıklamalarda bulundu. Üniversitenin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda şunlara yer verildi:

SENATO TARAFINDAN BELİRLENEN DERSLER ÇEVRİMİÇİ YÜRÜTÜLECEK
Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin 4 Ekim 2021 tarihinden itibaren yüz yüze başlamasına, her bir program için derslerin %40’ını geçmeyecek şekilde Senato tarafından belirlenen derslerin çevrimiçi yürütülmesine, uzaktan eğitim ile yapılan derslerin ara sınavlarının birimlerin ilgili kurulları kararıyla çevrimiçi veya yüz yüze yapılabilmesine, diğer bütün dersler için ara sınav, dönem sonu, bütünleme, tek-çift, azami öğrenim sonu sınavlarının yüz yüze yapılmasına, derslerin özelliğine göre ölçme değerlendirme yöntemlerinin, ödev, proje, sözlü sunum, küçük sınavlar ve süreç değerlendirmeye yönelik biçimlendirici etkinliklerle zenginleştirilmesine ve bunların ara sınav ve/veya dönem sonu sınav sonuçlarına dahil edilmesine karar verildi.

YÜZ YÜZE DERSLER 40 DAKİKADAN UZUN OLMAYACAK
Ortak zorunlu derslerin ve sınavlarının uzaktan eğitim yöntemi ile yapılmasına, yüz yüze yapılacak derslerin öğrenci sayısı, fiziki koşullar, programların koşulları ve salgının seyri de dikkate alınarak, birimin ilgili kurulları kararıyla dönüşümlü veya şubelere bölünerek seyreltilmiş olarak da yapılabilmesine, yüz yüze ders sürelerinin 30 dakikadan az 40 dakikadan fazla olmamasına, derslerin kesinlikle blok ders şeklinde yapılmamasına, yüz yüze ve çevrim içi yapılacak derslerde mevzuat gereği öğrencilerin devam koşulunun aranmasına karar verildi.

AŞILAMANIN TEŞVİK EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ
Aşı programına dahil ve ikinci doz aşısını en az 15 gün önce yaptıran ya da en çok 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR testi olan öğrencilerin dersleri maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yüz yüze takip edilmesinin sağlanmasına, eğitim-öğretim hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için öğrenci, akademik ve idari insan kaynağının yanı sıra üniversite yerleşkelerindeki tüm çalışanların Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden risk durumu/aşı/PCR testi kontrol ve taramasının etkin bir şekilde yapılmasına ve aşılamanın teşvik edilmesine karar verildi.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARI UZAKTAN EĞİTİM VEREBİLİR
Uygulama ağırlıklı programlarda kayıtlı öğrencilerin uygulamalara katılmak istememesi halinde kayıt dondurma taleplerinin birimlerin ilgili kurullarınca değerlendirilmesine, tez aşamasında olan lisansüstü öğrencilerin tez danışmanları onayı alındıktan sonra Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla kayıt dondurabilmelerine, Küresel Salgın nedeniyle ülkemize gelemeyen uluslararası öğrenciler ile kronik rahatsızlığı olan veya ailesi yüksek risk grubunda bulunan öğrencilerin kayıt dondurma taleplerinin birimlerin ilgili kurullarınca değerlendirilmesine, kronik rahatsızlığı olan öğretim elemanlarının talebi doğrultusunda birimlerin ilgili kurul kararıyla dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle verebilmelerine, Covid-19 Danışma ve Koordinasyon Kurulu tarafından kampüs eğitim alanları, toplantı salonları, kütüphane, yemekhane, spor ve sosyal mekanlarda pandemi kapsamında uygulanacak tedbirlere ilişkin alınacak kararların akademik ve idari birimler tarafından uygulanmasına karar verildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER