EĞİTİM SEN'DEN MEB'E YAZI:MAZERET TAYİNLERİNDE İL VE İLÇE EMRİ VERİLSİN!

Eğitim Sen,Aile Birliği Mazeretinden Ataması Yapılmayanlara İl/İlçe Emri Hakkı Verilmesi İçin MEB’e Başvurdu.

EĞİTİM SEN'DEN MEB'E YAZI:MAZERET TAYİNLERİNDE İL VE İLÇE EMRİ VERİLSİN!

Eğitim Sen, 2022 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirmeler kapsamında aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusu yapan birçok öğretmenin kontenjan yetersizliği ve/veya puan yetersizliği gerekçesiyle ataması yapılmamasına tepki gösterdi.

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi:

"2022 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirmeler kapsamında aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusu yapan birçok öğretmenin kontenjan yetersizliği ve/veya puan yetersizliği gerekçesiyle ataması yapılmamıştır. Bu nedenle söz konusu öğretmenler çocuklarıyla birlikte 2021- 2022 eğitim-öğretim yılı yarı yıl tatilinden sonrasın da ciddi sorunlarla, iş ve aile yaşamlarında ciddi mağduriyetlerle karşı karşıyadır. Oysa Anayasa'nın 41. maddesinde ailenin toplumun temeli olduğu, her çocuğun, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahip olduğu" hükmüne yer verilmiştir. Anılan Anayasa hükmünde devletin ailenin ve çocuğun korunması yükümlüğüne bir istisna getirilmemiş, bu madde çocuğun ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkınıgüvence altına almıştır. Ailenin korunması yalnız iç hukukumuzia değil, uluslar arası sözleşmelerle de güvence altına alınmıştır. Bunlardan biri de insan Hakları Evrensel Beyannamesi'dir. Beyannamenin 16/3. Maddesinde; "Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından korunur" hükmüne yer verilmiştir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin3.maddesinde çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocuğun yararının temel ilke olarak kabil edileceği, 18.maddesinde taraf devletlerin çocuğun yetiştirilmesinde ve gelişmesinin sağlanmasındaanne-babanın birlikte sorumluluk taşıdıkları ilkesinin tanınması için her türlü çabayı gösterecekleri, çocuğun yetiştirilmesi konusundaki sorumluluklarını kullanmada ana-babaya durumlarına uygun yardım yapacaklarını belirtmiştir. Anayasanın 41. Maddesinden ve iç hukuk hükmündeki uluslararası sözleşmelerden aile birliğinin korunmasının benimsendiği, yapılan düzenlemelerle eşlerin bir arada bulunması ve çocuklarını birlikte yetiştirmeleri için devlete sorumluluk verildiği anlaşılmaktadır. Aynı şekilde Anayasa'nın 12.maddesinde herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu; 17.maddesinde herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığına koruma hakkına; 49.maddesinde devletin çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruma görevi olduğu; 56.maddesinde devletin herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak görevinin bulunduğu öngörülmüştür. Anılan Anayasa ve yasa hükümleri yönetime çalışanlarının görevini yerine getirebileceği çalışma ortamı ve koşulları sağlama yükümlüğü vermektedir. Buyükümlüğünüzü yerine getirmek için aile birliği mazeretiyle yer değiştirme başvurusu yapan öğretmenlerden başvurusu reddedilen öğretmenlere norm fazlasıolarak il/ilçe emrine atanma hakkıtanınması gerekmektedir."

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022, 13:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER