EĞİTİM-SEN’DEN 24 KASIM MESAJI: HAMASİ NUTUKLARI DUYMAK İSTEMİYORUZ!

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası(Eğitim-Sen) Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir açıklama yaparak “Her 24 Kasım’da, öğretmenliğin kutsallığından ve ‘onurlu bir meslek’ olduğundan söz edilerek bildik ezber cümlelerin kullanılması, bizleri ciddi anlamda rahatsız etmektedir.” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM-SEN’DEN 24 KASIM MESAJI: HAMASİ NUTUKLARI DUYMAK İSTEMİYORUZ!

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası(Eğitim-Sen) Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada 24 Kasım’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gün olması açısından tarihsel bir önemi olduğunu vurgulayarak “‘24 Kasım’ı Öğretmenler Günü olarak ilan eden 12 Eylül darbecilerinin binlerce öğretmeni baskı, sürgün işkence ve cezadan geçirerek açlık ve ölüme mahkum etmiş olması bu zihniyetin dün olduğu gibi bugün de 24 Kasım’ı yaratılmak istenen itaatkâr öğretmen profili ile de simgeleşen bir gün haline getirmektedir.” diye belirtti.

Yüz binlerce eğitim emekçisinin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarının çözüme kavuşturulmadığını söyleyen Gezici “Meslek Kanunu diye çıkardıkları yasa ile öğretmenlerin birliğine çalışma barışına ve meslek onuruna göz dikenlerin hamasi nutuklarını daha fazla dinlemek istemiyoruz.” dedi.

“ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNU, ÖĞRETMENLERİ BÖLÜP PARÇALAYAN, MESLEĞİ İTİBARSIZLAŞTIRAN BİR YASADIR”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapılan tüm eleştirilere ve tepkilere rağmen uyguladığı Öğretmenlik Meslek Kanununuyla çalışma barışının bozulacağını belirten Gezici “Anlıyoruz ki bu yasayla öğretmenleri "kariyer basamakları" adı altında bölerek, sınavla maaş artışına yol açacak bir çalışma rejimi hayata geçirilmek istenmektedir. Öğretmenlik mesleğini bütünüyle geliştirmeyen, özel sektör öğretmenleri, ücretli öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler ve usta öğreticiler gibi farklı statülerde çalıştırılan öğretmenlerin sorunlarını görmeyen aksine yeni rekabet alanları yaratan bu yasayı asla kabul etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

“KARİYER BASAMAKLARI SINAVI ÖĞRETMENLERİMİZE YAPILAN BİR SAYGISIZLIKTIR”

Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici açıklamada “14 Eğitim sendikasının ortak kararıyla yapılan 2 Kasım iş bırakma eylemi 1 milyon eğitim emekçisinin taleplerini ve yasaya yönelik tepkisini net olarak ortaya koymuştur.  19 Kasımda yapılan Kariyer basamakları sınavı hangi düzeyde yapılırsa yapılsın sonucu ne olursa olsun öğretmenlerimize yapılmış bir hakarettir. Öğretmenlerimizin mesleki itibarını yok eden bu sınavı asla kabul etmeyeceğiz. Kariyer basamakları üzerinden yapılacak ekonomik iyileştirmeler gerçek bir ücret artışı anlamına gelmemektedir. Eşit işe eşit ücret anlayışını zedeleyen tüm ücret artışları tüm eğitimcilere yansıtılmalıdır.  Ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu anlayışın, öğretmenlerin gerçek sorunlarına çözüm bulmaktan ne kadar uzak olduğunu bir kere daha görmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI ÇIĞ GİBİ BÜYÜMEKTEDİR”

Eğitim emekçileri ve tüm çalışanlar, tarihinde az rastlanır ekonomik zorluklar içinde olduğunu ifade eden Gezici “Emekçilere yüzdelik artışlarla ya da ayarlanmış enflasyon oranlarıyla değil insanca onuruyla yaşayabileceği, gelecekten güven duyacakları bir ücret artışı mutlaka sağlanmalıdır.” dedi.

Öğretmenlik mesleği güvenceli ve kadrolu yürütülmesi gerekirken her geçen gün esnek rekabetçi performansa dayalı çalışma anlayışının yaygınlaştırıldığını vurgulayan Gezici “öğretmenlik mesleğinin gereklerini yerine getirebilecek düzeyde insanca bir yaşam ve güvenceli bir çalışma anlayışı içinde olunmalıdır.” diye belirtti.

“24 KASIM’I ÖĞRETMENLER GÜNÜ OLARAK KUTLAMIYORUZ.”

Gezici “Eğitim Sen Bolu Şubesi olarak:  meslek kanunu adıyla çıkarılan yasalarla hiçe sayıldığımız; edinilmiş haklarımızın gasp edildiği; esnek ve güvencesiz çalıştırıldığımız;  ücretli, sözleşmeli,  kadrolu, uzman, baş öğretmen diye ayrıştırıldığımız; piyasalaşan eğitimde, ticarethane gibi işletilen okullarda yok sayıldığımız, değersizleştirildiğimiz bir dönemde 24 Kasım'ı öğretmenler günü olarak Kutlamıyoruz!” ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER