EĞİTİMCİLER 2 KASIM’DA İŞ BIRAKIYOR

13 eğitim sendikası, Öğretmenlik Meslek Kanunu(ÖMK) ve eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla 2 Kasım’da tüm Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

EĞİTİMCİLER 2 KASIM’DA İŞ BIRAKIYOR

13 eğitim sendikasının, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla 2 Kasım’da tüm Türkiye genelinde gerçekleştireceği iş bırakma eylemi ile ilgili olarak Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası(Eğitim-Sen) Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici ve şube yöneticileri sendika binalarında açıklamalarda bulundu.

Eğitim çalışanlarından ve kamuoyundan gelen tüm haklı tepkilere rağmen, mesleklerine hakaret niteliğindeki Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndan geri adım atılmaması üzerine 13 eğitim sendikası olarak harekete geçtiklerini ifade eden Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici “Bu sendikalarımızın 14 Ekim'de yaptığı toplantıda ÖMK'nın geri çekilmemiş ve eğitimin bazı kronikleşen sorunlarına hâlâ çözüm getirilmemiş olmasına karşı sessiz kalınamayacağı konusunda ortaklaşılmıştır. Mesleki haklarımıza ve itibarımıza büyük bir tehdit unsuru olan ÖMK’ya karşı harekete geçiyoruz” dedi.

TÜM EĞİTİM SİSTEMİ AÇISINDAN BÜYÜK BİR TEHDİTTİR

Birer öğretmen sorumluluğuyla, sadece bu kanuna karşı değil, eğitimin ve eğitim çalışanının kronikleşen sorunlarına karşı seslerini yükselttiklerini söyleyen Gezici “Hepinizin bildiği gibi teslim edilmesi gereken haklarımızı yeni ve keyfi şartlara bağlayan, ezbere dayalı bir sınav sonucunda zaten ücretli, sözleşmeli, kadrolu olarak ayrıştırılmış olan bizi yeni sıfatlarla bir kez daha ayrıştıracak olan, okullarda çalışma barışını bozacak ve öğretmenin mesai saat dışındaki vaktini de gasp etmeye niyetli bu kanun, sadece eğitim çalışanları açısından değil, tüm eğitim sistemi açısından büyük bir tehdittir.” ifadelerini kullandı.

KARİYER SINAVI İPTAL EDİLSİN, ÖMK GERİ ÇEKİLSİN

Tüm eğitim sistemi ve dolayısıyla ülkenin geleceği için sıraladığımız bu haklı taleplerin cevap bulmaması halinde, eylemliliklerini artırarak sürdüreceklerini ifade eden Zehra Kulalı Gezici, talepleri şu şekilde sıraladı:

  • Atılması gereken en acil adım, 19 Kasım’da yapılacak olan kariyer sınavının iptal edilmesidir. Sonrasında ise bizlere hiç danışılmadan hazırlanan ve içeriği sırtımızdaki yükü daha da artıracak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilmeli ve eğitim sendikaları ile tüm eğitim çalışanlarının görüşlerinin de yansıyacağı şekilde yeniden düzenlenmelidir.
  • Ülkedeki gerçek enflasyonda eğitim çalışanlarının alım gücünün ne kadar düştüğü de açıktır. Oysa insanlık onuruna yaraşır ücretler alarak çalışmak bir haktır ve ay sonunu getiremeyen, kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödemekte zorlanan bir eğitim çalışanının mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi mümkün değildir. Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve 1. dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir.
  • Ayrıca eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği, ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmelidir. 
  • Sosyal devlet ilkesi gereği, tüm eğitim çalışanlarına giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmeli, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir.
  • Öğrencilerimize öğretebileceğimiz en büyük değerlerden biri adalet iken eğitimin bu değerden yoksun hale gelmesi kabul edilemez. Mülakatın olduğu yerde liyakat olmaz. Kamuda mülakat uygulamasına derhal son verilmeli, her kadro hak edilerek alınmalıdır.
  • Eğitim Anayasal bir hak iken ve bu hakkın ayrılmaz parçası olan barınma, beslenme ve ulaşım konusunda sosyal devletin varlık göstermemesi kabul edilemez. Öğrencilerimizin tüm bu hakları devlet güvencesine alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalıdır. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi için, üretimden gelen gücümüzü kullanarak uyarı niteliğinde bir eyleme imza atıyor ve 2 Kasım’da 1 gün süreyle iş bırakıyoruz.

İŞ BIRAKACAK OLAN SENDİKALAR

Eğitim İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim Sen, Eğitim Hak Sen, Eksen Eğitim Sen, İdeal Eğitim Sen, Eğitim Söz Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası, Töb Sen

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022, 19:45
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER