KESK BOLU ŞUBELER PLATFORMU: SATIŞ SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMİYORUZ!

Hükümetin imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi(TİS)’ne tepki göstererek bir günlük iş bırakan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Bolu Şubeler Platformu, İzzet Baysal Anıtı önünde açıklama yaptı. Açıklamada, hükümetin yandaş sendikalar ile imzaladığı TİS mutabakatını tanımayacaklarını vurgulayarak mücadele çağrısında bulunuldu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Toplu İş Sözleşmesi’ne (TİS) karşı aldığı karar doğrultusunda bulundukları Türkiye genelinde kamu kurumlarında bir günlük iş bıraktı.

MUTABAKAT, KAMU EMEKÇİLERİNE VERİLEN DEĞERİ GÖSTERMEKTEDİR!

İş bırakma eyleminin ardından Bolu İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan İzzet Baysal Anıtı önünde bir araya gelen KESK Bolu Şubeler Platformu basın açıklamasında bulundu. Açıklamada “Ne çalışma bakanlığı yetkilileri ne de masada yetkili sıfatıyla oturan konfederasyon ve sendikalar kapalı kapılar ardında yürütülen müzakerenin içeriği hakkında 11 gün boyunca tek bir cümle dahi etmemiştir. 5.5 milyon kamu emekçisi ve emeklisi bir oldubitti durumu ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bu durum bile tek başına 5.5 milyon kamu emekçisine ve emekliye verilen değeri ortaya koymaktadır.23 ağustosta açıklanan mutabakat kamu emekçilerine emeklilerine verilen değeri gösteren bir belgedir” ifadelerine yer verildi.

1-2 PUANLIK MAAŞ ARTIŞLARI BİRİKMİŞ SORUNLARI ÇÖZEMEDİ

5.5 milyon kamu emekçisi ve emeklisinin geleceğini doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin 23 Ağustos Pazartesi Günü taraflar arasında varılan mutabakatla sona erdiğine dikkat çeken KESK Bolu Şube Dönem Sözcüsü Serdar Koçyiğit, “KESK olarak hükümetin 12 ağustosta yaptığı ilk teklifine ilişkin basın toplantımızda varılan mutabakatın içeriğine ilişkin önemli tehlikeye dikkat çekmiştik. Yıllardır birikmiş hiçbir temel sorunumuzu çözmeyen 1-2 puanlık maaş artışları ve sonraki yıllara ertelenen vaatlerle cilalanan bir teklifin mutabakatla sonuçlanmasını çok güçlü bir ihtimal olduğunu ifade etmiştik. Ne yazık ki 23 ağustosta varılan mutabakatla ortaya çıkan tablo tam da budur” ifadelerini kullandı.

“MUTABAKATIN NERESİ BAŞARIDIR?”

“Bu ülkede çarşıda pazarda mutfakta yaşana gerçek enflasyon %45 i aşmıştır. İğneden ipliğe her şeye zam yağmurunun devam ettiği üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki makasın tam 26 puan açıldığı dolayısyla hayat pahalılığının önümüzdeki dönemde de bırakalım düşmeyi daha da artacağının açık olduğu koşullara rağmen hiç kimsenin inanmadığı hedeflenen enflasyon rakamlarının temel alan bu mutabakatın neresi başarıdır?” denilen açıklamanın devamı şöyle:

5.5 milyon kamu emekçisi ve emeklisi bir oldubitti durumu ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bu durum bile tek başına 5.5 milyon kamu emekçisine ve emekliye verilen değeri ortaya koymaktadır.23 ağustosta açıklanan mutabakat kamu emekçilerine emeklilerine verilen değeri gösteren bir belgedir. Varılan mutabakata göre: Hükümetin 12 ağustosta yaptığı ilk teklifin 2022 yılı için sadece 1 puan 2023 yılı için ise 2 puan yani toplamda 3 puan artırıldığı mutabakat büyük kazanım, bir başarı gibi sunulmaktadır. Oysa bir toplu sözleşmenin başarılı ya da iyi bir toplu sözleşme olarak gösterilmesinin kriterleri açıktır. Bir toplu sözleşmede başarının temel kriteri ne talep ettiğiniz, ne aldığınız arasındaki makasın azlığı ile ölçülür.”

5.5 MİLYON KİŞİNİN EN AZ BİR YILI ÇALINDI

“Buna göre masaya yetkili sıfatı ile oturanlar bu dönem ortak hareket ettikleri konfederasyon 2022 içi %21 maaş artışı artı %3 refah payı artı 600 TL önceki dönem kaybı talep etmiştir. Yani 2022 yılı için %39 maaş artışı talep etmiştir. Buna karşın 2022 yılı için 6 şar aylık dilimler halinde %5 artı %7 maaş artışına imza atmıştır. Yine 2023 için %17 maaş artışı artı %3 refah payı teklifine karşılık 6 şar aylık dilimler halinde %8 artı %6 oranında imza atılmıştır. Kısacası 2 yıl için toplamda %67.2 maaş artışı teklif eden yetkili konfederasyon 2 yıl için toplamda 26 oranına imza atmıştır. Teklif ve varılan mutabakat arasında 2 yıl için toplamda 41 puan fark vardır. Bunun anlamı 5.5 milyon Kamu emekçisi ve emeklinin en az 1 yılının çalınmasıdır.”

REFAH PAYI TALEBİ GÖZMEZDEN GELİNDİ

“Buna rağmen sanki büyük bir lütufmuş gibi 6 şar aylık dönemlerde enflasyon farkının oluşması durumunda söz konusu farkın maaşlara yansıtılacağı ifade edilmiştir. Öte yandan refah payı talebi görmezden gelinmiştir. Bunun yerine halihazırda sadece sendika üyesi kamu emekçilerini yararlandığı 3 ayda 135 tl tutarındaki toplu sözleşme ikramiyesi 265 TL artırılarak 400 TL ye çıkarılmıştır. Söz konusu artıştan sendika üyesi olamayan kamu emekçileri, örgütlenme düzeyi %1’in altında kalan sendikalara üye kamu emekçileri ve emekliler yararlanamayacaktır. Kısacası 4 milyona yakın geniş bir kitle toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacaktır. Dolayısıyla toplu sözleşme ikramiyesindeki artışın refah payı talebiyle kıyaslanması veya refah payı vermiyoruz ama toplu sözleşme ikramiyesini artırdık denmesini bir anlamı yoktur.”

KIRINTI DÜZEYİNDEKİ MADDELER KAZANIM GİBİ GÖSTERİLDİ

“Ayrıca mutabakatın sunumunda 3 yıl önce bizzat cumhurbaşkanı tarafından verilen 3600 ek gösterge sözü hakkında toplu sözleşme dönemi içinde yapacağımız çalışmaları meclise yasa haline getirilmek üzere göndereceğiz denilmiştir. Yıllardır kadro bekleyen bugün sayıları 500 bini aşan sözleşmeli personel konusu ise 3+1 sistemi üzerinde çalışacağız gibi net olamayan köşeli vaatlerle geçiştirilmiştir. Kısacası 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personel konularında yine suya yazı yazılmıştır. Milyonların beklentisi önümüzdeki dönemin seçimlerinin yatırımı olarak bilinmez bir tarihe ertelenmiştir. İş kolları toplu sözleşmelerinde ise kırıntı düzeyindeki maddeler kazanım gibi gösterilmiştir.”

İĞNEDEN İPLİĞE ZAM YAĞMURU DEVAM EDİYOR

“Durum ortada olmasına rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz nutukları atılmıştır. Türkiye pandemi döneminde dünyada vatandaşlarına en az yardım eden ülkelerin başında gelmesine rağmen sefalet oranındaki artışlara gerekçe olarak pandemi harcamaları gösterilmesi de manidardır. Tüm bunlardan sonra soruyoruz: Bu mudur başarı? Bu ülkede çarşıda pazarda mutfakta yaşanan gerçek enflasyon %45 i aşmıştır. İğneden ipliğe her şeye zam yağmurunun devam ettiği üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki makasın tam 26 puan açıldığı dolayısyla hayat pahalılığının önümüzdeki dönemde de bırakalım düşmeyi daha da artacağının açık olduğu koşullara rağmen hiç kimsenin inanmadığı hedeflenen enflasyon rakamlarının temel alan bu mutabakatın neresi başarıdır?”

KAMU EMEKÇİSİ VE EMEKLİLERİN SORUNLARI YOK SAYILDI

“Bu mutabakatta

-Kamu emekçilerinin yıllardır yaşadığı gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesi yine yok,

-Emekli olduğumuzda maaşlarımızın yarı yarıya düşmesine yol açan ek ödemelerin emekliye yansıtılması başlığı yine yok

-Farklı adlar altında güvencesiz istihdam edilenlerin kadrolu-güvenceli istihdama geçirilmesi yine yok,

-4C li 4B l iler olarak bilinen kamu emekçilerinin ek ödeme emeklilik gibi temel sorunların çözümü yok,

-Sayıları yüz bini aşan yardımcı hizmetler sınıfının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi yine yok,

-OHAL KHK’leri ile sorgusu sualsiz işinden ekmeğinden edilen kamu emekçilerini göreve iadesi yine yok

-Kadın kamu emekçilerine yönelik ayrımcılığın önüne geçilmesi için kadın taleplerini kadın emekçiler tarafından görüşülmesi ve mutabakat metninde ayrı bir başlık altında kalması yine yok

-Kamu kurumlarında ücretsiz kreşler açılması, söz konusu kreşler açılıncaya kadar kreş yardımı verilmesi yok!”

“KABUL ETMİYORUZ”

 “Mutabakatta saymakla bitiremeyeceğimiz daha pek çok temel sorunumuza ilişkin tek bir cümle dahi edilmemiştir. Sonuç olarak ortada taraflar arasında bağlayıcılığı olan bir toplu sözleşme metni değil,3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelin durumu başta olmak üzere çıkmaz ayın son çarşambasına bırakılan bir vaat temenni metni vardır. KESK olarak 20 milyonluk devasa bir kitleye sefalet yoksulluk güvencesizlik dayatan bu mutabakatı KABUL ETMİYORUZ. Yıllardır yaşanan kayıplar biriken sorunlar bu yıl konfederasyonların tekliflerine daha fazla yansımıştır. Bu yıl konfederasyonlara maaş artış talepleri başta olmak üzere pek çok talebi ilk defa bu kadar birbirine yakınlaşmıştır. Ancak bugün taleplerde ortaklaşmadan daha önemli olanı bu talepler için mücadele ortaklaşmak olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.”

“YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ”

“KESK olarak bu yönde yaptığımız çalışmalar Kamu emekçilerini ve emeklilerini daha da mağdur edecek yeni bir satış sözleşmesine onay verilmemesi yönündeki uyarılarımız yetkili konfederasyon tarafından yok sayılmıştır. Biz her şeye rağmen sendika-konfederasyon olmanın gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. Hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmekle görevli olduğumuz 5.5 milyon kamu emekçisi ve emeklinin sesi olmayı sürdüreceğiz. Bu görev ve sorumluğun bir adımı olarak tüm kamu emekçileri kendilerine dayatılan yoksulluk güvencesizlik mutabakatına karşı tepkilerini ülkemizin her yerinde üretimden gelen gücünü kullanarak göstermiştir. İnsanca bir yaşam demokratik grevli bir sözleşme için mücadelemiz devam edecektir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın KESK!”

Açıklamada, “TİS taleplerimizden vazgeçmiyoruz. Satış Sözleşmesini kabul etmiyoruz!” pankartı açılarak, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın KESK” sloganı atıldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021, 23:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER