DR. FARUK GÜÇLÜ YAZDI:BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR VE BOLU İMARET İLKOKULU

DR. FARUK GÜÇLÜ YAZDI:BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR VE BOLU İMARET İLKOKULU

Cumhuriyet döneminin ünlü şairlerinden Behçet Kemal Çağlar, Kayserili Orman müfettişi Şaban Hamdi Bey’in oğludur. Babasının memuriyeti sırasında bulunduğu Erzincan’ın Tepecik köyünde 1908 yılında doğmuştur. Yine babasının Bolu Orman Müfettişliğine atanması sebebiyle 1913 yılında Behçet Kemal, Bolu'da İmaret İlkokuluna başlamıştır. Anılarına göre de şiire olan sevgisi bu ilkokulda öğretmenlerin teşvikiyle başlamıştır.

Behçet Kemal Çağlar , Atatürk ve millî şiir temasında tanınmış, derin yurt sevgisi olan bir şairimizdi. Haftalık dergiler ve günlük gazetelerde bu konularda makaleler yazmıştır. Atatürk'ün ölümü Behçet Kemal'in ruhunda derin bir acı yaratmış, kendisini Atatürk'e ve onun devrimlerine adamasına sebep olmuştur.

             

Çağlar,TBMM VII.ve VIII. (24 Ocak 1949 istifa) Dönem Erzincan milletvekiliolarak hizmet etmiştir. 15 Ocak 1949' da Şemsettin Günaltay'ın Başbakanlığa atanmasının ardından Atatürk devrimlerinden ödün verildiği gerekçesiyle partisinden de milletvekilliğinden de istifa etmiştir.

Tük edebiyat ve siyasi tarihinin önemli isimlerinden birisidir Behçet Kemal Çağlar. Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte Onuncu Yıl Marşı'nı yazmıştır.

Bugün Bolu’da İmaret İlkokulu diye bir ilkokul kalmamıştır. Oysa tarihi okulların kimliğini aynen koruması gerekmez mi? Günümüzde eğitim öğretim hizmeti veren İnkılap İlkokulu'nun aslında İmaret Zükûr İptidaîsi (İmaret Erkek İlkokulu)  adıyla açıldığı bilinmektedir.

Okulun zamanla İmaret Mekteb-i İptidaîsi, Merkez İlkokulu gibi isimler almış, 1960 yılından itibaren de İnkılap İlkokulu adıyla hizmet vermeye devam etmiştir.

Kastamonu Salnamelerinde 1889 yılında Bolu ilkokullarındanZükürİbtidai Mektebi hakkında yer alan bilgilere göre, Muallim-i evveli Ali Efendi, muallim Emin Efendi, muallim Tevfik Efendi,  muallim Şeref Bey, bevvab (çocukları okula getirip götüren hademe) Mustafa Ağa’nın ismine yer vermektedir. Öğrenci sayısı ise 185’dir.

1894 (H.1312) tarihli salnameye göre, bu okulun öğretmen kadrosu şöyledir; Emin Efendi, Tevfik Efendi, Hakkı Efendi, Hafız Durmuş Efendi, rık’a öğretmeni M. Sabhi Efendi’den oluşmaktadır. Öğrenci sayısı 193’dü (1312 Salnamesi).

II. Meşrutiyetten sonra  okulun ismi Merkez İmaret Züküribtidaisi biçiminde değiştirilmiştir.Bolu’dan yetişen pek çok ünlü isim gibi ,Hattat EminBarın’da1920Bolu İmaret İlkokulu'na başlamıştır.

Hamdi Birgören tespitlerine göre; İmaret İlkokulu 1949 yılında Hisar Tepesi’ndeki Saat Kulesi yerine yapılan yeni binasına taşınmıştır.1955-1956 öğretim yılında ise şimdiki binasına taşınmıştır. 1960 yılında ismi İnkılap İlkokulu biçiminde değiştirilmiştir.

Behçet Kemal Çağlar anılarında özellikle İlkokul öğretmenlerinin kendisinin iyi şiir okumasını fark etmeleri ve şiire olan ilgisini tespit etmeleri sebebiyle şiire olan bağlılığının daha da arttığını özenle vurgulamaktadır.Bazı şiirlerinde Ankaralı Aşık Ömer, Âşık Ömer, Behçet Fuat, Erdoğan imzalarını da kullanmıştır.

Kendi dilinden yaşamını 1966 yılında şöyle anlatmıştır:

Babamın çeşitli bölgelerdeki memurluğu, benim bütün memleketi kapsayan Halkevleri Müfettişliğim ve Doğu sınırlarında geçen askerliğim sayesinde Anayurdu köşe bucak dolaşabildim. Anayurt gibi Atatürk'ü de yakından tanımak talihim var; bazı mısraları sofrasında yazdığım oldu. Zonguldak Yüksek Maden Mühendis Mektebi'nden diplomalıyım ama ilk günden beri Anadolu'nun insan cevheri ile haşır neşirim. Faruk Nafiz Çamlıbel, Eflatun Cem Güney edebiyat hocalarımdı. Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sohbetlerinden yıllarca feyzaldım. Doğuda tanışıp kaynaştığım halk ozanları bana halkımı bir kat daha tanıtıp sevdirdiler. 1948 başlarında laiklik ve devletçilik ilkelerinde Atatürk'ün yolundan çıktığını gördüğüm için saflarından ayrılmaya karar verdiğim partinin bana sağladığı milletvekilliğini, Meclis kürsüsünden istifa etmek suretiyle bıraktım. Başka bir parti aday gösterdi, noter marifetiyle reddettim. Temsilciler Meclisi'ne çağrıldım, umutla katıldım. Cumhurbaşkanlığı kontenjanından senatör olmam istendi. Günlük politikadan tiksindiğim için kabul etmedim. O gün bu gündür yazarlık ve öğretmenlik yapıyorum.(Wikipedia)

              

25 Ocak 1949 Akşam Gazetesi, Behçet Kemal Çağlar’ın CHP’den ayrılışını bu şekilde haber yapmıştır. İstifa gerekçesi ise “partinin Atatürk çizgisinden ayrılması” olarak gösterilmiştir. 

Behçet Kemal Çağlar’ın Bolu yılları çocukluk yıllarıdır. Devlet memuru ve orman müfettişi olan babasının tayinin çıkması sebebiyle de İmaret İlkokulundan mezun olamadan ayrılmak zorunda kalmıştır.

Yararlanılan kaynaklar

Kurdakul, Şükran  ; Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999)

Ata, Bahri, 1996, “Bolulu Bir Eğitimci: Muallim Cevdet ve Diploması” Bolu Üçtepe, Yıl:6, Sayı:68, sf. 15-16.

Birgören Hamdi ;’22 Mart 2011 Bolu Gündem

Kastamonu Vilayet Salnamesi, Kastamonu Vilayet Matbaası, 1893(H.1310

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022, 13:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER