İMO BOLU'DAN 'ŞANTİYE ŞEFİ' YÖNETMELİĞİ İTİRAZI:İHTİYAÇLARI KARŞILAMIYOR

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Bolu Temsilciliği Yönetim Kurulu,Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik”te değişiklik hazırlıklarına tepki gösterdi.Odada düzenlenen basın açıklamasında, bakanlık tarafından yapılan çalışmanın ihtiyacı karşılamasının mümkün olmadığı belirtildi.

İMO BOLU'DAN 'ŞANTİYE ŞEFİ' YÖNETMELİĞİ İTİRAZI:İHTİYAÇLARI KARŞILAMIYOR

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından, güvenli yapı üretimi ve yapı üretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için şantiye şefliği görevinin düzenlenmesi hakkında kapsamlı çalışmalar yapılmış, bu çalışmalar raporlar haline getirilerek kamuoyuyla, milletvekilleriyle ve tüm ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşıldı.

Son olarak İMO katkılarıyla hazırlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik taslağı TMMOB tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderildi.Bakanlık,TMMOB çalışmaları doğrultusunda Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliği revize edip,hazırladığı değişiklik taslağını da ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaştı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Bolu Temsilciliği Yönetim Kurulu,odada düzenlendiği basın açıklaması ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik”te değişiklik hazırlıklarına tepki gösterdi. 

"SORUNLARI ÇÖZMEKTEN ÇOK UZAK"
Yönetim Kurulu adına açıklamayı İMO Bolu Temsilcisi Nazmi Uçar okudu. Uçar, açıklamasında yapılan düzenleme ile; şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri iş miktarı, inşaat alanı ile iş sayısı, farklı yapı türleri ve imalat tiplerine bağlı olarak şantiye şefliğini üstlenebilecek meslek disiplinleri gibi konularda hazırlanan değişikliklerin sorunları çözmekten çok uzak olduğunu belirtti.

DEPREM HASARLARINI BÜYÜTÜYOR
Deprem hasarlarının çok büyük bir kısmının inşaat hatalarından kaynaklandığını ifade eden Uçar, yapı üretiminin mühendislik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan en önemli görevin şantiye şefliği olmasına rağmen usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi inşaat hatalarını, dolayısıyla deprem hasarlarını büyüttüğüne dikkat çekti.TALEPLER SIRALANDI
Şantiye şefliğinin; bir yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesi ile inşaatın iş ve işlemlerinin planlanmasını sağlamak gibi önemli görevlerinin yanı sıra işçi sağlığı ve güvenliğini şantiye sahasında gözetmek gibi önemli bir rolü olduğunu kaydeden Uçar, şunlara yer verdi:

Sınırlı durumlar dışında, her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir.

Şantiye şefleri TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır.

2020 yılına ait yapı ruhsatı verilerine göre, toplam ruhsatlar içerisinde inşaat mühendisi üyelerimizin üstlendikleri şantiye şefliği oranı yüzde 45,8’dir. Yapı ruhsatlarının önemli bir oranında şantiye şefliği görevlendirmesi uygun meslek gruplarından yapılmamaktır.

Şantiye şefliği görevinin, sadece resmi prosedürleri tamamlamak amacıyla kâğıt üstünde kaldığı bilinmektedir. Can güvenliği için asli bir çalışma alanı olan şantiye şefliğinin, bir deprem ülkesinde ilgili her kurum ve kuruluşun gözü önünde sadece kağıt üzerinde kalması halkın can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturmaktadır.

Şantiye şefliği, sürekli eğitime gereksinim duyan bir görev alandır. Dolayısıyla bu görevin yerine getirilmesi için ilgili meslek odalarının vereceği eğitimlere katılıp belgelendirilmesi gerekir.

Bu sorunları çözecek önerilerimize, Bakanlığın hazırladığı taslakta yer verilmemesi Bakanlığın, yapı güvenliğine ne kadar önem verdiğinin de göstergesi olmuştur.

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte; şantiye şefliği ve idarenin görevleri, uygulanacak ilke ve kurallar, şantiye şeflerinin çalışma usulü ve ilgili idarenin görevleri gibi başlıklarda yapılması gereken değişiklikleri,yukarıda açıkladığımız gerekçeler doğrultusunda Bakanlığın hazırladığı taslak üzerinden değerlendiren İMO görüşünü kamuoyunun ve tüm ilgililerin bilgisine sunarız.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022, 13:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER