İMO BOLU: ‘GÜVENLİ BARINMA MALİYET HESABINA DAHİL EDİLEMEZ’

İnşaat Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği son zamanlarda Bolu kamuoyunda tartışmalara neden olan proje uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İMO BOLU: ‘GÜVENLİ BARINMA MALİYET HESABINA DAHİL EDİLEMEZ’

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi Nazmi Uçar, Bolu kamuoyunda tartışmalara neden olan proje uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunarak “Yürüttüğümüz bu uzun soluklu çalışma için düzenlediğimiz toplantılara katılmayan, hiçbir katkı sunmayan, bugün odamızı zan altında bırakmaya çalışanların değerlendirmeleri bizler için yok hükmündedir.” ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, üyelerinde katıldığı toplantıda konuşan Uçar “Ülkemizde 6 Şubat 2023 günü gerçekleşen depremlerin yol açtığı yıkım ve kayıplar hepimizi derinden üzdü. Öte yandan, depreme karşı güvenli bina için olmazsa olmaz unsurlar olan projelendirme, inşa ve denetim ayaklarındaki eksiklikleri ve belki daha da önemlisi İnşaat Mühendisliğinde uzmanlaşmanın yani yetkin mühendisliğin önemini bir kez daha ortaya koydu. Ülkemiz doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı bir ülkedir. Konumlandığı coğrafya nedeniyle, üç tarafı fay hatlarıyla çevrili olduğundan Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu tartışılmaz bilimsel bir gerçekliktir. Bu durum artık salt meslek odaları tarafından dile getirilen değil, devletin tüm kurumları tarafından da, yerel yönetimler tarafından da hatta yurttaşlar tarafından da bilince taşınması gereken bir gerçekliktir. Devletin tüm kurumlarının, stratejilerini, planlamalarını, uygulamalarını bu gerçekliği dikkate alarak yapmaları da bir zorunluluktur.” şeklinde konuştu.

‘ODAMIZI ZAN ALTINDA BIRAKMAYA ÇALIŞANLARIN DEĞERLENDİRMELERİ YOK HÜKMÜNDEDİR’

Bolu’nun aktif ve diri fayların bulunduğu birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını vurgulayan Uçar açıklamasında “Son yaşadığımız Maraş depremleri de göstermiştir ki, projelendirmeden, denetime varıncaya değin, yapı üretim süreçlerinde gerek mevzuat açısından gerekse uygulama açısından birçok eksik bulunmaktadır. Bu sebeple bilim ve meslek odalarınca ortaya konan risk ve afet yönetimine ilişkin görüşlere, alınması gerekli önlemlere dikkat çeken açıklamalara daha çok itibar edilmeli, bu süreçler içerisinde meslek odalarımızın daha aktif rol oynaması sağlanmalıdır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulumuzun Bolu Belediyesi ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde, tüm Türkiye’ye örnek olmasını dilediğimiz, kamu çıkarları doğrultusunda Odalarımız ve belediyemiz teknik iş birliği yürütme imkanı bulmuştur. Bu doğrultuda İnşaat Mühendisleri Odası olarak yeni yapıların daha güvenli hale getirilmesi için, üyelerimizle yürüttüğümüz teknik çalışmaları Bolu Belediyesi’ne ileterek, çalışmalarımıza ait kararların alınması için girişimci olduk. Odamızca yapı güvenliğini arttırmak için alınan bu kararlar, tüm yetkin üyelerimizin davet edildiği uzunca bir çalışmayla, deprem yönetmeliklerinin hazırlanmasında görev alan akademisyenlerle yapılan istişarelerle alınmıştır. Bu sürece katkı veren bütün meslektaşlarımıza ve Bolu Belediye Başkanlığına destekleri için huzurlarınızda tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yürüttüğümüz bu uzun soluklu çalışma için düzenlediğimiz toplantılara katılmayan, hiçbir katkı sunmayan, bugün odamızı zan altında bırakmaya çalışanların değerlendirmeleri bizler için yok hükmündedir.” ifadelerine yer verdi.

‘SAMİMİYETSİZLİKLE AÇIKLANABİLİR’

Halkımızın daha güvenli ve sağlıklı yapılarda yaşaması gerektiğinin temel insani hak olduğunu bilinciyle, çalışma yürüttüklerini ve yürüttükleri çalışmaların rant çevrelerinde rahatsızlığa neden olduğunu vurgulayan Uçar ‘Son yıllarda yaşadığımız doğal afetlerde göstermiştir ki bilim ve tekniği kendisine yol haritası edinen Meslek Odalarımızın önemi bir kat daha artmıştır. Meslek Odalarımız ve Bolu Belediyesi arasında devam eden işbirliği protokolü kapsamında, Belediyemizde Statik Proje Komisyonu oluşturulmuş, mesleki denetim zemini genişletilmiştir. Mesleki denetim olanaklarının genişletilmesinden rahatsız olanlar, kendi projelerinin başkaca kişilerce denetlenmesine itiraz ederek, kamuoyunun karşısına çıkarak her mecraya kontrolü için projelerini ilettiğini söylemektedir. Bu söylem ancak samimiyetsizlikle açıklanabilir.’ dedi.

‘GÜVENLİ BARINMA MALİYET HESABINA DAHİL EDİLEMEZ’

Uçar ‘İnşaat Mühendisleri Odamız girişimiyle yürütülen çalışmaların karşısında kimileri ‘teknik doküman’ hazırlayarak yerel idareye itiraz ettiğini ifade etmektedir. Teknik olduğu iddia edilen ve mühendislikten uzak bu metnin temel itiraz noktası ‘gereksiz donatı sarfiyatı’ olup, esasen yapı maliyetleridir. Bizler için halkımızın güvenli barınma koşullarının oluşturulması hiçbir şekilde maliyet hesabına dahil edilemez. Yapı üretiminde mühendislik hizmetlerinin salt olarak programların sorumluluğuna terk edilemeyeceği tartışılmazdır. Tüm sorumluluğun mühendislik hesapları göz ardı edilerek yazılım kolaylıklarına terk edilmesi anlayışı en başında almış olduğumuz mühendislik eğitimine ihanet ve saygısızlık olacaktır.’ dedi.

‘KAMUOYUNDA BİLGİ DEZENFORMASYONU YARATMA ÇABASI BEYHUDEDİR’

Meslek odalarında gönüllülük esasıyla çalıştıklarını ve kamu çıkarlarını gözeterek çalışma yürüttüklerini ifade eden Uçar açıklamasına ‘Sizlerin nazarında bir kez daha ifade etmek isteriz ki, imzaladığımız hiçbir karar “ticari” olarak değerlendirilemez. Meslek disiplinlerimizdeki yozlaşmanın önüne geçmek amacı ile bizler üyelerimizden aldığımız güçle ve üyelerimizin en geniş katılımıyla çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Aksi iddialar ortaya atarak, kamuoyunda bilgi dezenformasyonu yaratma çabası beyhudedir. Hiçbir beyhude çaba bizlerin halkımızdan, ülkemizden, mesleğimiz ve bilimsel teknik doğrulardan yana duruşumuzu engelleyemez.’ şeklinde devam etti.

‘ÜZERİMİZE DÜŞENİ YERİNE GETİRMEYE HAZIRIZ’

6 Şubat depremlerinin yarattığı hasarlar nedeniyle büyük bir afete dönüştüğünü vurgulayan Nazmi Uçar “Her şeyden önce yitirdiğimiz canlar ülkemiz için büyük bir kayıptır. Başta deprem bölgesinde yaşayanlar olmak üzere tüm yurttaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, tedavisi devam edenlere tekrardan acil şifalar diliyoruz. Gün bütün mühendislik disiplinlerinin kendi uzmanlık alanları kapsamında taşın altına elini koyma zamanıdır. Bizler bu ülkenin, Bolunun İnşaat Mühendisleri olarak mühendislik yöntemlerini yalnızca halkımızın çıkarları doğrultusunda sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası olarak bir kez daha, eğitimli kadrolarımız ve birikmiş deneyimlerimizle üzerimize düşeni yerine getirmeye hazır olduğumuzun altını çiziyoruz.” ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER