KESK: 2023 BÜTÇESİ SEÇİM BÜTÇESİDİR

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu(KESK) Bolu Şubeler Platformu TBMM’de görüşülen 2023 bütçesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KESK: 2023 BÜTÇESİ SEÇİM BÜTÇESİDİR

2023 yılı Merkezi Bütçesi hakkında KESK Bolu Şubeler Platformu adına açıklamalarda bulunan dönem sözcüsü Serdar Koçyiğit “Her şeyin Saray’dan belirlendiği, bütçe hakkımızın elimizden alındığı, parlamentonun dahi göstermelik hale getirildiği bir süreçteyiz. Maaşlarımızdan ödeyeceğimiz vergilere, yararlanacağımız kamu hizmetinden, faturalarımıza kadar hayatımızın her alanı bütçe ile belirleniyor.” ifadelerini kullandı.

Bir ülkedeki mevcut sistemin kimden veya kimlerden yana olduğunu anlamanın en kolay yolunun o ülkenin bütçesine bakmak olduğunu söyleyen Koçyiğit “Şu çok nettir ki, bütçeler, yoksuldan alıp zengine verme politikasının en temel aracı olarak kullanılmaktadır. Çünkü bütçelerin temel kaynağını oluşturan vergilerin tüm yükü başta biz emekçiler olmak üzere halka yıkılırken; vergi istisnası, muafiyeti, affı, indirimi, teşvik, hazine garantisi gibi yollarla zenginler, patronlar kollanmaktadır. “Vergi harcaması” adı altında her yıl on milyarlarca vergi gelirinden vazgeçilmektedir.  Örneğin, 2021 yılında toplanması hedeflenen her 100 TL’lik verginin 25 TL’sinden sermeye lehine vazgeçilmiştir.” şeklinde konuştu.

KAMU HİZMETLERİ PİYASALAŞTIRILIYOR

Kamu hizmetlerine ayrılan kaynakların azaltıldığını, sağlık ve eğitim başta olmak üzere kamu hizmetlerinin piyasalaştırıldığını söyleyen Koçyiğit “Kadınların en temel ihtiyacı olan toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme her seferinde göz ardı edilmekte, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik programlar için neredeyse hiç kaynak ayrılmamaktadır. Kadınların işgücüne, istihdama katılmadaki eşitsizliği başta olmak üzere mevcut olan eşitsizlikler artarak devam etmektedir. Daha fazla ücretsiz ev içi emek ve bakım emeği harcamak zorunda bırakılan yine kadınlar olmaktadır.” dedi.

“2023 YILI FAİZ VE SEÇİM BÜTÇESİDİR”

2023 yılı bütçesinin faiz bütçesi olduğunu söyleyen KESK Bolu Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Serdar Koçyiğit açıklamasında “AKP+MHP iktidar bloğu son yıllarda giderek anaparaya yetişecek oranda faize kaynak ayırmaktadır. Bütçeden faiz giderleri için, Kur Korumalı Mevduatlar (KKM) için ayrılan tutar hariç, 566 milyar TL ayrılmıştır. Bu durumda halktan toplanan her 100 liralık verginin 18 TL’si faize gidecektir. Faiz giderleri bütçe giderleri içerisinde 3. Sıraya yükselmiştir. İktidarın her fırsatta faize karşı olduğunu belirtmesinin büyük bir yalan olduğu bu bütçe rakamları ile de doğrulanmıştır. AKP+MHP iktidar bloğu son yıllarda giderek anaparaya yetişecek oranda faize kaynak ayırmaktadır. Bütçeden faiz giderleri için, Kur Korumalı Mevduatlar (KKM) için ayrılan tutar hariç, 566 milyar TL ayrılmıştır. Bu durumda halktan toplanan her 100 liralık verginin 18 TL’si faize gidecektir. Faiz giderleri bütçe giderleri içerisinde 3. Sıraya yükselmiştir. İktidarın her fırsatta faize karşı olduğunu belirtmesinin büyük bir yalan olduğu bu bütçe rakamları ile de doğrulanmıştır.” ifadelerine yer verdi.

“ASGARİ ÜCRETLİLER ÜLKESİ”

Toplumsal yoksulluğa, artan mafyalaşmaya ve yolsuzluklara karşı çıkan herkesin baskı ile sindirilmeye çalışıldığı yasaklar ülkesi tablosu ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Koçyiğit “Sırtını halka, emekçilere yüzünü ise sermayeye ve patronlara dönen bu bütçelerle geldiğimiz yer ortadadır. Emeği ile geçim mücadelesi veren milyonlar derin bir yoksullaşma ve güvencesizleşmeye itilmiştir. Hayat pahalılığı ve işsizlik kronik bir hale gelmiştir. Türkiye “Asgari Ücretliler Ülkesi”ne dönüştürülmüş, emeğin milli gelirden aldığı pay gittikçe düşürülmüştür. Kamu hizmetleri alanı piyasalaştırma, özelleştirme, yatırımların kısılması yolu ile alabildiğine daraltılmıştır.  Ekonomiden, iç ve dış politikaya, istihdamdan güvenliğe,  eğitim ve sağlıktan barınma hakkına kadar akla gelebilecek her alanda adeta çıkmaz bir sokağa sürüklenmiş bulunuyoruz. Ülkedeki işsizler ordusu büyümüş, kronik hale gelen işsizlik çalışanların ücretlerini, çalışma koşullarını, sendikal haklarını baskılamanın aracına dönüştürülmüştür” şeklinde konuştu.

HALKTAN, EMEKTEN YANA BİR BÜTÇE

Bedeli ne olursa olsun iktidarların kapı kulu olmayı reddetmeye devam edeceklerini belirten Koçyiğit “Başta kamu emekçileri olmak üzere tüm emekçileri, dar gelirli vatandaşlarımızı kadınları, gençleri Halktan, Emekten Yana Bütçe için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER