PERÇİN:İŞSİZLİK SORUNUNA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bolu İl Temsilciliği, TBMM’de gerçekleştirilen bütçe görüşmelerine ilişkin basın açıklamasında bulundu.Açıklamada mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşadığı işsizlik sorununa dikkat çekildi.

PERÇİN:İŞSİZLİK SORUNUNA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!

MMO Bolu İl Temsilciliği,Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2022 bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu adına açıklamayı Erol Perçin okudu. “DİPLOMALI İŞSİZ OLMAK İSTEMİYORUZ! İŞSİZLİK SORUNA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!” başlığı ile yapılan açıklamada tek adam yönetiminin Türkiye’yi açlık, yoksulluk, işsizlik ve sefalete mahkum ettiği vurgulandı.

“Giderek zorlaşan yaşam koşulları altında işsizlik, güvencesizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretlere karşı direnemeyen meslektaşlarımız çaresizlikle meslekleri dışında işlere, kayıt dışı çalışmaya yönelmektedirler” diyen Perçin, “Ücretli çalışan tüm meslektaşlarımız ise kendisini yarının potansiyel işsizi olarak görmektedir. Daha vahim olanı mesleklerine başlamak için mezun olmayı bekleyen öğrenci arkadaşlarımızın, eğitimini aldıkları meslekleri yapabilme umutları tükenmektedir” dedi.

Perçin’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

“Tek adam yönetiminin ülkemizi taşıdığı nokta açlık, yoksulluk, işsizlik ve sefalet koşulları olmuştur. Yakın dönemde yaşadığımız döviz kurlarındaki artış emekçilerin hayatına zam, yüksek enflasyon, gelirlerde düşüş ve işsizlik olarak yansımaya başlamıştır. Geniş emekçi kesimleri her gün daha fazla borçlanmaya, ihtiyaçlarından daha fazla kısmaya zorlanmaktadır.  Toplumdaki gelir dağılımı uçurumu giderek derinleşmektedir. Yaşadığımız derin krize bağlı olarak büyüyen işsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler ve güvencesizlik emeğiyle geçinen herkesi olduğu gibi mühendis, mimar ve şehir plancılarını da çok yakından etkilemektedir. İmardan sanayiye, tarımdan enerjiye kadar tüm tasarım, planlama ve üretim süreçlerinde yer alan ve hayatı yaşanabilir kılan mühendis, mimar ve şehir plancıları işsizlikle boğuşmaktadır.

HER 3 MESLEKTAŞIMIZDAN 1’İ İŞSİZ!
2013 yılında 423 bin olan toplam üye sayımız 2020 yılı sonunda 600 bine ulaşmıştır. 2021 yılı resmi verilerine göre 8 milyon 938 bin yüksekokul mezunu işgücünün 1 milyon 162 bini mühendis, mimar ve şehir plancısıdır. Lisans mezunu olan işsiz sayısı 1 milyon 13 bindir ve bunun 230 bini yani %22,7’si mühendis, mimar ve şehir plancısıdır.Bağlı Odalarımız tarafından yapılan çalışmalara bakıldığında her 5 inşaat mühendisinden 2’sinin, her 4 makine mühendisinden 1’inin ve her 2 şehir plancısından 1’inin işsiz olduğu görülmektedir. Üye sayımıza göre hesaplandığında, 2021 yılı mühendis, mimar ve şehir plancısı işsizlik oranı %38,3’tür. Resmi rakamlar her ne kadar makyajlı olsa da işsizlik sorunun ulaştığı boyutu gizlemeye yetememektedir. Her 3 mühendis, mimar ve şehir plancısından 1’i işsizdir.

ÜLKEMİZİN MÜHENDİS,MİMAR VE ŞEHİR PLANLAYICISI KAYBETME LÜKSÜ YOK!
Tüm çabalarına rağmen işsizlik sorunlarına çözüm bulunmayan her yaştan meslektaşımız, ülkede yaşama umudunu da yitirmektedir. Yeni mezun genç meslektaşlarımız ülkemizdeki istihdam sorunu yüzünden çözümü yurt dışına gitmekte bulmaktadır. Oysa ülkemizin bir tek mühendis, mimar ve şehir plancısı kaybedecek lüksü yoktur. Çünkü meslektaşlarımız ülkemizi kalkınmasının, üretiminin, sanayileşmesinin, büyümesinin, gelişmesi ve ilerlemesinin öncüleridir.

ÇÖZÜM ÜRETİMDE, ÇÖZÜM KAMUSAL FAYDAYI KORUMAKTA!
Meslektaşlarımızın mahkûm bırakıldığı diplomalı işsizliğinin önüne bir an önce geçilmelidir. Ülkenin sanayi ve tarımını bitiren meslek alanlarımızı, meslek alanlarımızdaki istihdamı daraltan özelleştirme ve rant politikaları terk edilmelidir.Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere; kamu hizmeti yapan kurum ve şirketlere yeni mezun meslektaşlarımızı istihdamı zorunlu hale getirilmeli; genç meslektaşlarımızın istihdam sorunu acil olarak çözülmelidir. Özelleştirmeler durdurulmalı ve yeniden kamulaştırmaya gidilmelidir. Kamuda istihdam artırılmalıdır.Unutulmamalıdır ki; mühendis, mimar ve şehir plancıları mesleklerini kamusal hizmet üretmek üzere icra etmektedir.  Bu yüzden istihdam politikaları sermayenin, özel sektörün değil kamunun ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir. Meslek alanları geliştirilerek, istihdam üretime dayalı olarak artırılmalı ve işsizlik sorunu çözülmelidir.”

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021, 23:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER