TMMOB BOLU İKK:TOPLUMSAL ÇIKAR İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bolu İl Koordinasyon Kurulu (İKK), TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü olarak belirlenen 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eyleminin 43. yılı dolayısıyla basın toplantısı yaptı.

TMMOB BOLU İKK:TOPLUMSAL ÇIKAR İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Bugün 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü.

19 Eylül 1979 İş Bırakma Eyleminin 43. yılı dolayısıyla Makina Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya TMMOB’ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İl Temsilcisi Nazmi Uçar ve Sekreter Yüce Yanık, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İl Temsilcisi İsmail Dogandor, Mimarlar Odası İl Temsilcisi Uğur İlhan, Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) İl Temsilcisi Atilla Yılmaz, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İl Temsilcisi Niyazi Kalfa katıldı.

Bolu İl Temsilciliği adına açıklamayı TMMOB Bolu İKK Sekreteri Erol Perçin okudu. Perçin, 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eyleminin, ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki ve demokratik mücadelesinin en görkemli dışavurumlarından biri olarak tarihe geçtiğini söyledi.

19 Eylül İş Bırakma Eyleminin, ülkesi için düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarih olduğunu ifade eden Perçin, “Aradan geçen uzun yıllara rağmen bu ülkede emeğiyle geçinenlerin gündemleri neredeyse hiç değişmemiştir. İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir” dedi.

Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek adam rejimi altında emeğimiz değersizleşirken, özlük haklarımız da giderek budandığını kaydeden Perçin, sözlerine şöyle devam etti:

“Parti Devleti” anlayışıyla yönetilen kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz-sözleşmeli istihdam modellerine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamaktadır.

TOPLUMSAL ÇIKAR İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ
Diğer tüm idari alanlarda olduğu gibi meslek alanımızla ilgili de bir gecede yapılan, bilime aykırı, keyfi düzenlemeler, halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti almasını engellemektedir. Bu durumun toplumumuza maliyeti daha büyük felaketler, daha güvensiz bir hayat ve her alanda geri kalmışlık olmaktadır.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken, ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.

Anayasal görevlerimizi yaptığımız, mesleki sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz, demokratik haklarımızı kullandığımız için iktidarın hedefinde yer alıyoruz. Rant projelerine karşı mücadele ettiğimiz için yöneticilerimize davalar açılıyor. Demokratik hak ve özgürlüklerimizi kullandığımız için baskılara uğruyoruz.

Herkes bilsin ki bedeli ne olursa olsun halkımız için mücadele etmekten bir adım bile geri adım atmayacağız. Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin geleceğini tehdit eden uygulamalar karşısında sessiz kalmayacağız. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yana kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz.

Ülkemizin ve meslektaşlarımızın dayanışmaya ve birlik içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

Yaşasın Mücadelemiz!"

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 14:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER