TMMOB:MESLEĞİMİZİ VE TOPLUMU KORUYACAĞIZ"

TMMOB:MESLEĞİMİZİ VE TOPLUMU KORUYACAĞIZ"

TMMOB Bolu İKK, 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nün 42. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada, “TMMOB olarak salgın koşullarında derinleşen ekonomik kriz ve siyasi iktidarın artan baskıları karşısında mesleğimizi, meslektaşlarımızın çıkarlarını ve meslek örgütlerimizi korumak için mücadele ediyoruz” denildi.

TMMOB Bolu İKK adına açıklamayı yapan TMMOB Bolu İKK Sekreteri Erol Perçin, 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eyleminin mirasını yaşatmak için 19 Eylül’ün “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak ilan edildiğini söyledi.

Kırk iki yıl önce tüm ülkede etkisini gösteren ekonomik kriz karşısında mühendis, mimar ve şehir plancılarının hak kayıplarını ve ücret adaletsizliğini protesto etmek için TMMOB’nin çağrısıyla iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini belirten Perçin, maden ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, kamu kurumlarından limanlara kadar pek çok işyerinde üretimin durduğunu söyledi. Perçin, yapılan bu eylemle teknik elemanların üretimden gelen gücünü en açık biçimiyle ortaya sererek yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesini sağlandıklarını kaydetti.

“EMEĞİMİZİ DEĞERSİZLEŞTİRME ÇABALARI SİSTEMATİK OLARAK DEVAM ETMEKTE”
Ülkemizde son dönemlerde birbiri ardına yaşanan büyük felaketlerin, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetlerinin toplumsal önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Perçin “Buna rağmen, siyasi iktidarın mesleğimizi önemsizleştirme, emeğimizi değersizleştirme çabaları sistematik olarak devam etmekte; mühendis, mimar ve şehir plancıları gerek kamuda gerekse özel sektörde kötü çalışma koşulları altında, yetersiz ücretlerle çalışmaya devam etmektedir” dedi.

EKONOMİK KRİZ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ HAYATINI ZORLAŞTIRIYOR
İçinde bulunduğumuz derin ekonomik krizin, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırdığına dikkat çeken Perçin, şöyle devam etti:

“İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan tüm kesimlerin olduğu gibi mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunlarıdır. İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır.Ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının bugün karşı karşıya olduğu sorunlar sadece ekonomik sıkıntılar değildir. Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek adam rejimi altında emeğimiz değersizleşirken, özlük haklarımız da giderek budanmaktadır. Gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız giderek daha zor koşullarda çalışmaktadır.

MESLEĞİMİZİ VE TOPLUMU KORUYACAĞIZ
Diğer tüm idari alanlarda olduğu gibi meslek alanımızla ilgili de bir gecede yapılan, bilime aykırı, keyfi düzenlemeler, halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti almasını engellemektedir. Bu durumun toplumumuza maliyeti daha büyük felaketler, daha güvensiz yapılar, daha fazla yıkım ve daha çarpık bir kentleşme olmaktadır.

Bilimi, tekniği ve yaratıcı fikirleri sistematik olarak değersizleştiren bu politikalar ülkemizin geleceğini tehdit etmektedir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışlar, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken, ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.

TMMOB olarak salgın koşullarında derinleşen ekonomik kriz ve siyasi iktidarın artan baskıları karşısında mesleğimizi, meslektaşlarımızın çıkarlarını ve meslek örgütlerimizi korumak için mücadele ediyoruz. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.

YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ
Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz.

Ülkemizin ve meslektaşlarımızın dayanışmaya ve birlik içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

Yaşasın Mücadelemiz!”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER