TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU'NDAN TANJU ÖZCAN AÇIKLAMASI

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara kıyılacak nikahlarda 100 bin lira ücret alınacağına dair açıklamalarının ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğini, konunun kurum tarafından takibe alındığını bildirdi.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU'NDAN TANJU ÖZCAN AÇIKLAMASI

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte nikah kıyacak olan yabancıların nikah ücretlerinde yeni bir tarifenin uygulanacağını açıkladı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara kıyılacak nikahlarda 100 bin lira ücret alınacağına dair açıklamalarının ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğini, konunun kurum tarafından takibe alındığını bildirdi.

TİHEK'ten yapılan açıklamada, temel insan haklarından birinin "eşitlik ilkesi ve ayrımcılığa maruz bırakılmama" olduğu, Anayasanın 10'uncu maddesi ile 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda da bunun güvence altına alındığı kaydedildi.

Kişilerin milliyet, etnik köken, ırk, renk ve cinsiyetleri nedeniyle ayrıştırılmalarının Türkiye'nin de tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere aykırılık oluşturduğu kaydedilen açıklamada, "evlenme hakkı ve ailenin korunmasının" da uluslararası düzenlemeler ve ulusal hukuk bağlamında korunan temel insan haklarından birisini teşkil ettiği bildirildi.

"Farklı kimliklere sahip grupların bulunduğu demokratik toplumlarda herkesin kimliğine saygı duymak önem arz etmektedir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Özcan'ın söylemlerine ilişkin şunlar kaydedildi:

"6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 5'inci maddesi kapsamında kamusal ve özel alanda hizmet sunan gerçek ve tüzel kişilerin yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden yararlanmakta olan veya yararlanmak üzere başvurmuş olan kişiler aleyhine ayrımcılık yapılması yasaklanmıştır. Bu çerçevede yabancıların makul gerekçe olmaksızın hizmetlerin sunumu aşamasında ayrımcı bir muameleye tabi tutulması, evrensel insan hakları ilkeleri ile ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. 6701 sayılı Kanun kapsamında ayrımcılık yasağını ihlal eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kurumun resen araştırma ve idari yaptırım uygulama yetkisi bulunmaktadır. Söz konusu ifadeler, temel misyonu insan haklarını korumak ve geliştirmek, ayrımcılığı önlemek ve kişilerin eşit muamele görmesini sağlamak olan Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir."

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021, 17:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER