BOLU BARO BAŞKANI ERHENDEKÇİ: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, KADINI YAŞATIR!

Geçtiğimiz haftalarda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından feshedilen İstanbul Sözleşmesi’ne dair gazetemize konuşan Bolu Baro Başkanı Erhendekçi, “Sözleşme ne şekilde yürürlüğe konulmuşsa aynı şekilde çekilinebilir” dedi.

BOLU BARO BAŞKANI ERHENDEKÇİ: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, KADINI YAŞATIR!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Bolu Baro Başkanı Sabri Erhendekçi, sözleşmenin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin kaldırılmasını hedef alan ilk Avrupa sözleşmesi olduğunun altını çizdi.

Geçtiğimiz haftalarda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından feshedilen İstanbul Sözleşmesi’ne Türkiye’nin her yerinde başta kadınlar olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve kadın dernekleri ‘sözleşmenin feshinin yok hükmünde’ olduğunu dile getirdi.
 

TÜRKİYE SÖZLEŞMEYİ, İMZAYA AÇILDIĞI GÜN İMZALADI

Konuya ilişkin gazetemiz Medya 14’e açıklamalarda bulunan Bolu Baro Başkanı Sabri Erhendekçi, Türkiye dahil 20 ülke tarafından onaylanan İstanbul Sözleşmesi’nin 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açıldığını kaydederek “Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi olarak anılır. Türkiye, Sözleşme'yi imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalamış, 14 Mart 2012 tarihinde ise onaylamıştır” dedi.

Konuşmasında İstanbul Sözleşmesi’nin önemini madde madde belirten Erhendekçi’nin açıklamasının devamı şöyle:

Düzenlenen en önemli husus,” biyolojik veya hukuki, ailevi bağ olup olmadığına bakılmaksızın ev içi şiddetin ve kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin düzenlemeler” getirilmesidir.

Kadınlar ve erkekler arasında hukuki ve fiili eşitliğin gerçekleştirilmesinin yanında, kadınlara ve yaşam biçimlerine yönelik ayrımcılık da yasaklanmaktadır.

Kadına yönelik şiddetin ve yaşam biçimlerine yönelik saldırıların önlenmesine yönelik uluslararası bir güvence sağlanmaktadır.

Barış dönemleri dışında, silahlı çatışma dönemlerinde ve silahlı çatışma sonrasında oluşacak şiddetleri de yasaklanmaktadır.

Ekonomik zarar da ekonomik şiddet olarak tanımlanmıştır.

Şiddet mağdurlarına eşit koruma sağlanmasını düzenirken, mağdurlar arasında ayrımcılık yasaklanmaktadır.

Erkeklere ve çocuklara yönelik ev içi şiddetten de söz edilerek, şiddet mağduru kız ve oğlan çocuklara ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Taraf devletlerin sözleşmenin hükümlerini etkili bir biçimde uygulamalarını sağlamak amacıyla izleme mekanizması da düzenlenmiştir.

Sözleşme 24 Kasım 2011’de Meclis’ten, kabul edilerek geçmiş, onaylanmıştır. 8 Mart 2012'de Resmî Gazete’de yayımlanmış, 12 ülkenin taraf olmasıyla 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girmiştir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, Anayasa m.90/5 uyarınca, kanun hükmündedir.
 

SÖZLEŞME NE ŞEKİLDE YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞSA AYNI ŞEKİLDE ÇEKİLİNEBİLİR!

Bir sözleşme ne şekilde yürürlüğe konulmuşsa, bu sözleşmeden yine aynı prosedür dahilinde çekinilebileceğini ifade eden Erhendekçi, “Ancak, 15 Temmuz 2018'de çıkartılan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3'ncü maddesine ve 703 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 244 sayılı kanunda yapılan değişikliğe dayalı olarak; Cumhurbaşkanlığının 20.03.2021 tarihli kararnamesi ile “İstanbul Sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti açısından feshedilmesine” karar verilmiştir. Demokratik Hukuk Devletlerinde şu kural gözetilmelidir; bir sözleşme ne şekilde yürürlüğe konulmuşsa, bu sözleşmeden yine aynı prosedür dahilinde çekilebilir” diye konuştu.
 

SÖZLEŞMENİN FESHİ, FİİLEN VE HUKUKEN YOK HÜKMÜNDEDİR!

İstanbul Sözleşmesi’nin TBMM tarafından onanarak yürürlüğe girdiğini söyleyen Erhendekçi, “TBMM tarafından yürürlükten kaldırılması gereklidir. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Kararname Anayasanın 90.maddesi ile çelişmektedir. Bu kararname ile TBMM’nin iradesi yok sayıldığından, kararnamenin Demokratik olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Anayasanın 13.maddesi gereğince “Temel Hak ve Hürriyetlerin Düzenlenilmesi” hükümleri ve Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin düzenlendiği 104. Maddesi karşısında İstanbul Sözleşmesi nin feshi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılamaz. “KADINI YAŞATIR” sloganı ile özdeşleşmiş İstanbul Sözleşmesinin feshine yönelik Kararname Fiilen ve Hukuken yok hükmündedir” şeklinde konuştu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER