ÇÖKEN SAĞLIK SİSTEMİNE KARŞI EYLEMLER SÜRECEK!

ÇÖKEN SAĞLIK SİSTEMİNE KARŞI EYLEMLER SÜRECEK!

Beyaz Yürüyüş ve G(ö)rev’deyiz eylemleriyle gündemde geniş yer bulan Türk Tabipler Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), sağlıkta piyasalaşmaya ve sağlık emekçilerinin emeğinin değersizleştirilmesine karşı mücadeleye devam ediyor. TTB tarafından yapılan açıklamayla bugünden itibaren 29 Mayıs’a kadar yeni bir eylemlilik süreci başlatıldığı duyuruldu. Yurdun her yerinde bugün hastaneler, aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde etkinlikler ve basın açıklamaları yapılacak. Eylem süreci 29 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak büyük bir mitingle son bulacak.

TTB tarafından yapılan açıklamada yeni eylem programı şu şekilde aktarıldı:

“15 Nisan Cuma günü, giderek artan sağlıkta şiddete karşı sözümüzü kurmak, Dr. Ersin Arslan şahsında kaybettiklerimizi anmak için hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde (ASM), toplum sağlığı merkezlerinde (TSM), tüm iş yerlerimizde/sağlık kurumlarında anma etkinlikleri, saygı duruşları gerçekleştirileceğiz. Hastaneler, ASM’ler, TSM’ler, tüm sağlık kurumlarında hekimleri, sağlık çalışanlarını, sivil toplum örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, esnaf odalarını, muhtarları, sendikaları, toplumun tüm kesimlerini ziyaret ederek mümkün olan en yaygın hali ile toplumla buluşturacağımız 10 acil talebimizi içeren imza kampanyasını başlatacağız. 1 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanında 'Bu düzen böyle gitmez! Birlikte değiştireceğiz' diyerek tüm emek meslek örgütleriyle en güçlü şekilde, omuz omuza, hep birlikte meydanlarda olacağız.

Mayıs ayı boyunca hekimlerle buluşmalarımıza, bölge toplantılarımıza devam edecek; emeğimiz ve geleceğimiz için neler yapabileceğimizi birlikte tartışacağız. 29 Mayıs’ta Ankara’da yapacağımız miting için tüm sağlık emek-meslek örgütleriyle süreç yürütecek ve bunu ilan edeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek beyaza bürüdüğümüz mitingde taleplerimizi en güçlü şekilde dile getireceğiz”

Hekimler ücretlerinde artış, toplumun sağlık hizmetine ücretsiz erişiminin sağlanması ve sağlık emekçileri için Covid-19’un meslek hastalığı sayılması taleplerinde bulunuyor.

Nisan ve Mayıs ayları için eylem planını açıklayan SES Bolu Şubesi ise 18-30 Nisan 2022 tarihleri arası sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin geçinme durumu ve alım gücündeki düşüşü ortaya koymak için tüm işyerlerinde kuralacak olan stantlar ile tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin katılacağı anket çalışmasının gerçekleştirileceğini belirtti.

SES Bolu Şubesi tarafından yapılan açıklamanın devamı şöyle:

"9-14 Mayıs 2022 tarihleri arası sağlık ve sosyal hizmet işyerleri önlerinde kitlesel basın açıklamaları ile anket sonucumuzu tüm kamuoyuyla paylaşıp “Verilen Vaatlerin Peşini Bırakmıyoruz!” diyerek taleplerimizi dile getireceğiz. 

Oyalamalara ve boş vaatlere karşı sonuç alabilmek için Mayısayı sonunda beyaz miting hazırlığı yapıyor ve Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileriyle birlikte alanlara çıkıyoruz. Bu mitingi tüm sağlık ve sosyal hizmet alanında örgütlü kurumlarla ortaklaştırmak için görüşmeler gerçekleştiriyor, Şimdiden de işkolumuzdaki tüm örgütlere çağrıda bulunuyoruz; birlikte hareket edersek güçlü oluruz, haklarımızı daha kolay elde ederiz. Sağlık emekçilerinin talepleri ortak, gelin mücadeleyi de ortaklaştıralım.

Ayrıca Haziran ayın da  ‘emek bizim, karar da bizim’ diyerek tüm işyerlerinde kuracağımız referandum sandıklarıyla yeni mücadele hattımızı tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileriyle hep birlikte belirliyoruz"

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022, 13:45
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER