HEKİMLER:HAKKIMIZ OLANI ALANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM!

Sağlık çalışanları için yapılacak yeni düzenlemelere yönelik Meclis Genel Kurulu'na sunulan yasa tasarısının haklarında yeterli iyileştirme sağlamadığını belirterek iş bırakan sağlık meslek örgütleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ortak basın açıklaması yaptı.

HEKİMLER:HAKKIMIZ OLANI ALANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM!

Haber:Ahin ASLAN

TBMM'ye sunulan hekim ve sağlık çalışanlarının haklarına yönelik yasa teklifine karşı grev kararı alan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Bolu-Düzce Tabip Odası,
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri(SES), Hekim Birliği Sendikası, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Sen), Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası (Tabip Sen), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) iş bıraktı.

Katılımın yoğun olduğu ve “Emeğimizin Hakkını Aldığımız Sağlıklı Bir Gelecek İçin G(ö)REV Başındayız” başlığıyla yapılan basın açıklamasını sendikalar adına Prof.Dr Ali Rıza Gezici okudu.

“EMEK BİZİM,SÖZ BİZİM”
Sağlık çalışanlarının tüm olumsuzluklara rağmen uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olduklarına dikkat çeken Gezici, “Başka Kamil Furtun’lar Ersin Arslan’lar olmasın, yaşatmak için yaşamak istiyoruz” diyenler,biz gecesi gündüzü olmayanlar, biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar; biz, aylardır oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler,biz, KHK ve güvenlik soruşturmalarıyla, aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle baskı altına alınmaya çalışılanlar,tüm bu olumsuzluklara rağmen; Biz “giderlerse gitsinler”e boyun eğmeyenler; mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar; emek bizim, söz bizim diyoruz” dedi.

“SENARYOLAR,TOPLUMUN GÖZÜNDE HÜKÜMSÜZDÜR”
Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olarak sağlıkçılara yoksulluk sınırı altı ödemelere, sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözleri olduğunu akaydeden Gezici, “Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığınız gibi Meclis’te, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız; hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür”diye konuştu.

“EMEĞİMİZLE YENİDEN ALAY ETTİNİZ”
“Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz” diyen Gezici, “Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu”ifadelerine yer verdi.

“BU BİR İTİRAZDIR”
Bugünkü iş bırakma eyleminin son olmadığına dikkat çeken Gezici, “Bu bir itirazdır! Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediştir! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.Emek Bizim Söz Bizim” şeklinde konuştu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER