SES BOLU ŞUBESİ:CEZA YÖNETMELİĞİ İPTAL EDİLSİN!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bolu Şube Yönetim Kurulu, Aile Hekimliği Ceza yönetmeliğinin birinci yılına ilişkin yazılı bir açıklamada yaptı. Açıklamada, AKP’nin çalışma hayatının her alanında iş güvencesizliğini hakim kıldığı ve birinci basamağı da bu anlayışla inşa etmeye devam ettiği belirtildi.

SES BOLU ŞUBESİ:CEZA YÖNETMELİĞİ İPTAL EDİLSİN!

Hekimlerin ceza yönetmeliği diye tabir ettiği, “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”nin bir yılı geride kaldı. Danıştay’ın iptal kararı verdiği yönetmeliğe karşı devlete bir yıl içinde 200’ün üzerinde dava açıldı.

Ceza yönetmeliğine hakkında SES Bolu Şube Yönetim Kurulu adına Serdar Koçyiğit, “Ceza yönetmeliği iptal edilsin” başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Sağlık alanının özelleştirmeci bir anlayışla dönüştürülmesinin öncesi olmakla birlikte, AKP hükümetleri döneminde, tek parti iktidarı olmasının olanaklarının kullanılarak hızlandırıldığını belirten Koçyiğit, bu programın önemli başlıklarından birinin sağlık ocağı sistemine dayalı birinci basamak temel sağlık hizmetlerinin aile hekimliği sistemine dönüştürüldüğünü söyledi.

16 yıl önce başlatılan ve 10 yıldır da tüm Türkiye’de uygulanmakta olan aile hekimliği sistemi ile “dönüştürülen” birinci basamak’ın, toplum sağlığı açısından sürekli olarak sorunların birikmesine neden olduğu aynı zamanda esnek ve performansa dayalı ücretlendirme sistemi ile de sağlık emekçilerine yönelik sömürüyü derinleştirdiğini kaydeden Koçyiğit, “Gelinen aşamada birinci basamak sağlık hizmetleri kötüye gitmekte, sağlık emekçileri daha fazla sömürülmektedir. Gelinen aşamada birinci basamak sorun yumağına dönmüş durumdadır ve emekçilerin sorunları da her geçen gün artmaktadır. En başından beri yaptığımız ikazların haklı çıktığını üzülerek görmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Birinci basamak alanında yumak haline gelmiş sorunları yapılan her mevzuat değişikliğiyle çözmek bir yana daha da içinden çıkılmaz hale getirildiğini vurgulayan Koçyiğit, “Üstelik bunca sorunu çözmeye değil arttırmaya yönelik adımlar atılmakta, son çıkarılan yönetmelikle Aile Sağlığı Merkezi çalışanları cezalandırılmaktadır. Yanlıştan dönülmeli, birinci basamak alanı aşağıdaki önerilerimiz doğrultusunda yeniden düzenleyen adımlar atılmalıdır” dedi.

Aile hekimliği uygulamasının, neoliberal sağlık reformlarının bir parçası olduğunu vurgulayan Koçyiğit’in açıklamasının devamı şöyle:

“Aile Hekimliği uygulaması AKP iktidarının diline dolamayı huy edindiği biçimde ifade edecek olursak ne “milli” ne de “yerli”dir. Bu sistem; sağlık hizmetlerinin kapitalist üretim-tüketim ilişkisine indirgendiği kar amaçlı bir sitemdir. Toplum yararına olmayan ve emek sömürüsünü derinleştiren bu sistemden vazgeçilmelidir.Halk ve işkolu emekçileri açısından nasıl bir sağlık sistemi olması gerektiğini defalarca ifade ettik. Bu konuda sendikamızın ve iş kolundaki emek meslek örgütlerinin yaptığı onlarca çalıştay/kurultay sonuçları yetkililer ile paylaşıldı. Bu sistemin değişmesi gerektiğine dair yılardır mücadele yürütülüyor. Bu mücadeleyi sonuç alıncaya emekçilerin ve halkın örgütlü kurumları aracılığıyla hizmetlerin üretilmesinden sunulmasına kadar karar alma mekanizmalarında yer aldığı bir sistem oluşturuncaya kadar devam ettireceğiz.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER