SES BOLU ŞUBESİ,EBELER HAFTASINI KUTLADI

SES BOLU ŞUBESİ,EBELER HAFTASINI KUTLADI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bolu Şubesi Kadın Doğum ve Çocuk hastanesi İşyeri Temsilcisi Fatma Koçyiğit, 21-28 Nisan Ebeler Haftası nedeniyle yazılı bir açıklamada bulundu. Ebelerin sıkıntılarını dile getiren Koçyiğit, “AKP eliyle yürütülen neoliberal sağlıkta dönüşüm programı ebelerin mesleki sorunlarını daha da büyütmüş ve ebelik yardımcı sağlık elemanı algısıyla yürütülmeye başlanmıştır” dedi.

Ebelerin yaşadığı sorunlara değinen Fatma Koçyiğit, “Ebeler haftasını salgının yarattığı olumsuzluklar, çoklu kriz, artan yoksulluk, antidemokratik uygulamalar ve baskıların derinleşmekte olduğu bir süreçte kutluyoruz. Ebeler, salgını yönetemeyen yöneticilerin yol açtığı sorunlardan dolayı artan iş yükünün, angarya çalışmanın, meslek olarak yok sayılmanın, mobbing, şiddet ve değersizleştirilme nedeni ile tükenmişlik ve mesleki tatminsizlik yaşamaktalar. Sorunların bu kadar biriktiği ve iktidarın çözüme yönelik adım atmaktan imtina ettiği bu dönemde ebeler haftası, mevcut koşulların değiştirilmesi ve taleplerimizin elde edilmesi yönünde kararlılığımızı ifade edeceğimiz günlerdir”diyerek mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Fatma Koçyiğit, taleplerini sıralayarak, “Haklarımızı alana, sağlıklı bir yaşama erişene kadar taleplerimiz için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Ek ödeme ve performans sistemi kaldırılmalı, yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyacak temel ücret şeklinde düzenlenmeli. Her iş yerine 7 /24 saat açık, nitelikli, ücretsiz ve anadilinde kreş hizmeti olmalı. Yıpranma payı ebelerin geçmiş yıllarını kapsayacak fiili çalışma süresini esas alacak şekilde yeniden düzenlenmeli. ASM’lerde vekil ve sözleşmeli olarak çalışan ebeler kadroya alınmalı. Kurum içi yer değişikliğine son verilmeli. Doğum izinleri 24 ay ücretli olarak yeniden düzenlenmeli. Güvenlik soruşturması arşiv araştırması yasası kaldırılmalı, kadrolu istihdam sağlanmalı. Haksız ve hukuksuz şekilde ihraç edilen ebeler işlerine iade edilmeli. Sağlıkta şiddete, baskıya ve mobbinge karşı önleyici etkin şiddet yasası çıkarılmalı. Yardımcı sağlık personeli değil, bağımsız meslek grubu olarak tanımlanmalı. Performansa dayalı esnek ve kuralsız çalışmaya karşı güvenceli iş ve güvenli çalışma koşulları sağlanmalı. Başta ebeler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ek göstergenin 3600 den başlayarak kademeli olarak verilmeli” diye konuştu.

‘Toplumun sağlığı ebeliğin varlığıyla gelişecek’ diyen Koçyiğit, “Dünya Sağlık Örgütü hemşireler ve ebelerin sağlık hizmetini sağlamasında hayati rol oynadığını vurgulayarak, evrensel sağlık kapsamının başarısının hemşirelik ve ebeliğin güçlenmesinden geçtiğini ve 2030 yılına kadar 9 milyon hemşire ve ebeye ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmış olan bu vurguya rağmen ebeliğin değersizleştirildiği ve gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılmadığı ifade edilmiştir. Ebelik mesleği ana-çocuk sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi ve doğum sonrası hizmetleri veren, doğum yaptıran, 0-6 yaş grubu çocuk beslenme ve aşılarını yapan, aile planlaması, kişisel temizlik kuralları, ilk yardım, bulaşıcı ve sosyal hastalıklardan korunma, savaşla ilgili konularda birey, aileye, topluma sağlık eğitimi veren, doğum, ölüm ve istatistik verileri toplayan, değerlendiren kamu kuruluşları ile gerekli işbirliğini sağlayan ve Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan meslek mensubu olarak tanımlasa da, son yıllarda ebeler hem kamuda hem de özel de kendi meslek tanımlarının dışında başka işlerde de çalışmaya zorlanıyor” ifadelerine yer verdi

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022, 13:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER