SES'TEN AİLE HEKİMLİĞİ YÖNETMELİĞİ'NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE TEPKİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bolu Şube Yönetim Kurulu,Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada “Yoksulluk sınırı üzerinde insanca yaşamaya yetecek temel ücret talebimizden vazgeçmiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

SES'TEN AİLE HEKİMLİĞİ YÖNETMELİĞİ'NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE TEPKİ

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarına yapılacak taban ek ödemesi ve teşvik ödemelerini düzenleyen yönetmelik değişikliğine SES Bolu Şubesi tepki gösterdi.

SES Bolu Şube Yönetim Kurulu adına açıklama yayımlayan Serdar Koçyiğit, yönetmelik değişikliği ile tıpkı ek ödemede olduğu gibi teşvik ödemesi adı altında daha fazla çalışma karşılığında ilave ücret getirildiğini belirtti.

Koçyiğit, açıklamasında günlük muayene sayısının 40’ın üzerine çıkması halinde tavan ücretin yüzde 10’u ile yüzde 42’si arasında teşvik ödemesi getirilmesi sonucunda ne kadar çok hasta muayene edilirse o kadar çok ücret anlayışı uygulandığına dikkat çekti.

"UYGULAMANIN KABUL EDİLEBİLİR YANI YOK"
Yapılan uygulama ile koruyucu sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde zaman sorunu yaratıldığına vurgu yapan Koçyiğit, “Bu durum halk sağlığının geliştirilmesi anlayışına ve yönetmeliğin amacıyla da tezat oluşturduğu gibi birincil görevi koruyucu sağlık hizmeti olan ASM’lere de daha fazla muayene yapma baskısı getirecektir. Aile hekimliklerinde gelirler biraz artsın diye muayene edilecek kişi sayısı 61 veya 76 hasta üstüne çıkarılmaya çalışacak ve mesai saatlerinin de uzamasına neden olacaktır. Bu durum sağlık hizmetlerinin niteliğini düşüreceği gibi kölelik koşullarında çalışmayı arttıracaktır. Halkın ve sağlık emekçilerinin sağlığını hiçe sayan bu uygulamanın kabul edilebilir yanı yoktur”ifadelerine yer verdi.

"EKİP ÇALIŞANLARI ARASINDA ANORMAL FARK OLACAK"
Yönetmelik değişikliği ile aile hekimlerine getirilen destek ödemesi oranı yüzde 42 iken aile sağlığı çalışanlarına bu oranın yüzde 3 olarak belirlenmesi yani ekip çalışanlarının ek ödemeleri arasında yüzde 39 oranında anormal bir fark olduğunu kaydeden Koçyiğit, “Dolayısıyla bu oranın mutlaka yükseltilmesi gerekmektedir.Kaldı ki yine ekibin bir parçası olan ASM’ de çalışan işçileri ise bu ek ödemeden hiçbir şekilde yararlanamayacaktır.Bu ayrımcılığı kabullenmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Sağlık emekçilerinin revizyona değil sağlığın finansman, organizasyon ve yönetim açısından koruyucu sağlık hizmetlerine odaklanarak yeniden inşa edilmesine ihtiyacı olduğunu belirten Koçyiğit’in açıklamasının devamı şöyle:

“SES olarak döner sermaye ve ek ödemeye, Teşvik’e dayalı ödeme sistemi yerine tek kalemde, emekliliğe yansıyacak, insanca yaşamamıza yetecek, yoksulluk sınırı ve OECD ortalamaları düzeyinde bir ücret istemekteyiz. Ücret rejiminin gelir getirip getirmemeye, performansa, teşvike, katsayılara bağlanması, meslek gruplarının kendileri arasında ve diğer meslekler arasında gelir farkı yaratılması sağlık sisteminin sorunlarını çözmek yerine daha ciddi sorunlara yol açmaktadır ki son zamanda yapılan düzenlemeler kısa sürede sahada yarattığı sorunlar nedeniyle yeniden revize edilmektedir. Oysa biz sağlık emekçilerinin revizyona değil sağlığın finansman, organizasyon ve yönetim açısından koruyucu sağlık hizmetlerine odaklanarak yeniden inşa edilmesine ihtiyacımız olduğunu düşünmekteyiz. Sağlık emekçilerinin de diğer devlet memurları gibi uluslararası sözleşmelerden, insan hak ve hürriyetlerinden, çalışma haklarından, anayasal haklarından kaynaklı olarak gelir getirme koşuluna bağlanmadan gelirleri artırılmalıdır. SES olarak çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret mücadelemizden hiçbir koşulda vazgeçmiyoruz.

Bu konudaki temel taleplerimizi hayata geçirinceye kadar hukuk mücadelesi ve sendikal mücadeleyi sağlık emek ve meslek örgütleriyle birlikte ayrışmadan, dayanışmayla sürdürmeye devam edeceğiz.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER