BOLU BELEDİYESİ'NE BÜYÜKSU DERESİ'Nİ KİRLETME CEZASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bolu İl Müdürlüğü, atık su arıtma tesisinden arıtılmamış atık suların Büyüksu Deresi'ne deşarjı yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediyesine 394 bin 548 lira idari para cezası uyguladı.

BOLU BELEDİYESİ'NE BÜYÜKSU DERESİ'Nİ KİRLETME CEZASI

Bolu’da, Atık Su Arıtma Tesisiyle ilgili olarak Bolu Belediye Başkanlığı tarafından 2019 yılında revizyon ihalesi gerçekleştirilerek Arıtma Tesisi’nde revizyon yapılarak kapasite artışına gidildi.

Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri değişik zamanlarda yaptıkları denetimlerde kapasite artışına gidilmesine rağmen gelen atık suyun bir kısmının hiçbir arıtma işlemine tabii tutulmadan doğrudan Büyüksu Deresi’ne deşarj edildiği tespit edildi.

30 Haziran 2022 tarihinde yapılan denetimde aynı fiilin 3 yıl içerisinde 2’nci kez tekrar edilmesinden dolayı idari para cezası 2 kat artırılarak Bolu Belediyesi’ne 394 bin 548 lira ceza kesildi. Ayrıca, konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

Konuya ilişkin Bolu Valiliği tarafınan yapılan açıklamada şunkara yer verildi:

"2009 yılında işletmeye alınan Atık Su Arıtma Tesisiyle ilgili Bolu Belediye Başkanlığı tarafından 2019 yılında revizyon ihalesi gerçekleştirilerek Arıtma Tesisinde revizyon yapılmış ve kapasite artışına gidilmiştir.

Kapasite artışına gidilmesine rağmen gelen atık suyun bir kısmının hiçbir arıtma işlemine tabii tutulmadan doğrudan Büyüksu Deresi’ne deşarj edildiği Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından muhtelif zamanlarda yapılan denetimlerle tespit edilmiştir.

Bu kapsamda 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. madde I. 6. Paragrafı “…..içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara….” hükmü gereğince Bolu Belediyesi’ne 25.02.2020 ve 29.09.2020 tarihlerinde mahallinde yapılan incelemeler neticesinde idari para cezası uygulanmıştır.

Cami inşaatı yardımının Valiliğimiz tarafından engellendiği yönündeki iddiayla ilgili olarak;

Bolu Belediyesi tarafından ikinci kez talep edilen yardım toplama başvurusu Valiliğimizce incelenmiş olup;

2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 8. Maddesinde atıf yapılan ilgili yönetmeliğin 6. Maddesinde yer alan:

“…Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak keşif özeti, rapor ve benzeri bilgi ve belgeler de (Değişik ibare:RG-10/11/2021-31655) başvuru formuna eklenir.

Tüzel kişiliği haiz kuruluşların müracaatlarında kuruluşun yönetim organlarında görevli olanların, gerçek kişilerin yardım toplaması halinde ise sorumlu kurul üyelerinin ve yardım toplama faaliyetlerinde görev alacakların açık kimlikleri ve adresleri belirtilir. Kamu görevlilerinin çalıştırılmasının düşünülmesi halinde ilgili valilik ve kaymakamlıklardan alınmış izin belgeleri de eklenir…" hükümlerince;

Başvuru dilekçesinde ek olarak Valiliğimize verilmesi zorunlu olan keşif özetinin ve yardım toplamaya ilişkin sorumlu kurul için meclis kararının eksik olduğu tespit edilmiş olup belirtilen eksikliklerin tamamlatılması halinde söz konusu başvurunun değerlendirmeye alınacağına dair İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 27.06.2022 tarihli ve 16788 sayılı yazısı ile Belediye Başkanlığı’na yazılı bildirim yapılmıştır.

Ancak, yazılı bildirime rağmen Bolu Belediye Başkanlığı tarafından eksiklikler tamamlanmayarak, bugüne kadar da Valiliğimize herhangi bir resmi yazı intikal etmemiştir. Bolu Belediye Başkanlığı kendi üzerine düşen yasal sorumluluğu yerine getirmemekle birlikte Valiliğimizin Cami yardımını engellediği yönünde kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaktadır.

Söz konusu iddia tamamen asılsız olup, iş ve işlemler yasal mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.

Bolu Belediye’sinin 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunun hükümlerine aykırı olarak kurban yardımı adı altında toplamış olduğu ve hesaplarda bulunan paralar, bu yardımları yapan vatandaşlarımızın şahsi hesaplarına iade edilmiş olup hak sahibi vatandaşlarımız herhangi bir mağduriyet yaşamamıştır."

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022, 23:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER