YENİ ANAYASA GİRİŞİMİNE KİM NE DEDİ?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni reform ve anayasa çıkışlarını; Bolu’nun sivil toplum kuruluşları, siyasi parti ve dernek temsilcilerine sorduk. İşte aldığımız cevaplar:

YENİ ANAYASA GİRİŞİMİNE KİM NE DEDİ?

Özel Haber:Ahin ASLAN

Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici: Meşru bir Anayasa’nın yapılabilmesi ancak; toplumsal mutabakatın ve ittifakın olduğu bir zeminde mümkün olabilir. Mevcut iktidar toplumun, ülkenin gerçek sorunlarını perdeleyen ve toplumu her alanda kutuplaştırarak yönetiyor uzunca süredir. Güçler ayrılığını, meclis iradesini ortadan kaldıran ve yargıyı siyasallaştırarak bugünlere gelen iktidarın tüm toplum yararına bir anayasa yapmayacağını/yapamayacağını biz 19 yılın her anında tecrübe ettik. Mevcut iktidarın demokrasi, reform gibi mesajlarının hükmü yoktur.
 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bolu İKK Sekreteri Erol Perçin: Bilindiği üzere siyasi iktidarın “başkanlık” sistemini tahkim etmek niyeti ve içinde bulunduğumuz sorunlara çözüm üretememe kabiliyetsizliğinden hareketle yeni anayasa değişikliği tartışmalarını tekrardan ısıtarak kamuoyuna sunma çabasındadır. 2010 yılında vesayet rejimini tasfiye edeceğiz nidalarıyla iktidarın getirdiği düzenlemelerin demokrasi açısından yarattığı tahribat ortadadır. Yine en son 2017 yılında, Cumhurbaşkanı’nın parti genel başkanı olmasına olanak tanıyan, dolayısıyla partili Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen isimlerin milletvekili olabildiği; Cumhurbaşkanına meclisi feshetme, bütçe hazırlama, kararname çıkartma, HSK ve AYM üyelerinin tamamına yakınını, büyükelçileri, tüm üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirleme yetkisi tanıyan; Türk tipi Başkanlık sistemi olarak kamuoyuna sunulan Anayasa değişikliğine karşı bu ülkenin mühendisleri, mimarları ve şehir plancıları olarak tavrımız gayet netti. Bugün de Ayasofya “açılışı”, doğalgaz rezervi yaygaraları, uzay projesi, yeni anayasa söylemleri gibi siyasi iktidar tarafından üretilen sanal söylemlerin bugün reel bir ifadesi olmadığı gibi, toplum nezdinde de bir karşılığı yoktur. Gerçek bir anayasa değişikliği ancak ve ancak toplumun ilerici tüm kesimlerinin demokratik bir çerçevede bir araya gelerek, üreteceği fikirler çerçevesinde tartışılabilir. Anayasa tartışmaları siyasi iktidarın muhalefeti bölme arzusundan azade ancak böyle bir niyet ve çerçeve nazarında yürütülebilir. Kaldı ki anti-demokratik kararların imzacısı bir rejimin böylesi bir çerçevede anayasa tartışmalarını yürütmesi sahici olmayacaktır.
 

Sağlık Emekçileri Sendikası(SES) Bolu Şube Başkanı Serdar Koçyiğit: Şu anki anayasanın uygulanmadığı bir ülkede yeni anayasa tartışmalarını gereksiz buluyorum.

 

TÜM Emekli-Sen Bolu Şube Başkanı Lütfiye Özkan: AKP’den demokratik bir anayasa beklemek hayalcilik olur. Yıllardır iktidarda olan parti yasalardaki demokratik kırıntıları bile uygulamıyor. En küçük eleştirilere tahammül edemiyor. Yapacakları yeni anayasada şeriat ve tek adamı öne çıkaracak yasalar öne çıkar. Mevcut anayasadaki laik, demokratik ve hukuk devleti sözcüklerini bile kaldıracaklar. Daha önce yaptıkları bunun ispatıdır. Gerçek, demokratik halkçı anayasayı ancak halklar yapar.

Halkevi Bolu Başkanı Şeref Özkurede: Demokrasi ve özgürlüğün tükendiği yerde anayasa tartışılmaz.


 

Avukat Ferit Atalay: Yargı bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü olmaksızın, barıştan uzak, gerilim içinde ve uzlaşma kültürünün olmadığı siyasal bir ortam anayasa yapmaya uygun değildir. 

SOL Parti Bolu İl Başkanı Dilara Kurtuluş: Bugün “yeni anayasa” fikrini ülkenin gündemine sokanların niyetinin daha baskıcı, daha otoriter, saray merkezli bir düzen kurmak olduğunu şimdiye kadarki icraatlarından, Cumhur ittifakının sözcülerinin demeçlerinden kolaylıkla anlamak mümkündür. İktidarın bu anayasa oyununu toptan reddetmeliyiz. Toplumun gündeminde yeni anayasa yoktur. Birinci öncelik bu baskıcı, talancı, dinci, mezhepçi, yolsuzluklara batmış iktidara son vermektir. Gün Saray rejiminin bütün gerici ve piyasacı uygulamalarıyla olduğu gibi, yeni anayasa aldatmacasıyla da mücadele günüdür. Sahte demokrasi, reform mesajlarını mahkum etme, daha eşit, daha özgür bir toplum hedefi için tüm halk kesimlerini örgütleme günüdür.
 

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu: Anayasayı ihlal eden bir iktidar kendine göre bir anayasa yapacaktır. Anayasa, toplumda var olan tüm katmanları kapsamalı. Anayasa her şeyin anasıdır. Bugün var olan iktidar mevcut anayasayı işine geldiği zaman kabul ediyor, işine gelmediği zaman ben ne uyarım ne de kabul ederim diyor. Tüm toplum katmanlarına cevap veren yasaların toplamıdır. Kendinize göre ayarlarsanız bu sizin anayasanız olur. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi var. Bu ülkenin kurucularının bir ideolojileri var ve Cumhuriyet’in bir felsefesi var. Bunlar birbiri ile örtüşüyorlar. AKP’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı, ben bir sivil anayasa yapmak istiyoruz ve çalışmalarım devam ediyor diyor. Anayasanın sivili olmaz. AKP kendi anayasasını yapacak. O zaman bizim buna evet dememiz çok zor. Toplumun tüm ihtiyaçlarına cevap vermeli. Onun dışındaki anayasa bizim anayasamız olmaz. Öyle bir anayasaya ben şahsen olur demem.

TKP İl Başkanı Davud Ergün: Ülkeyi yönetmekte zorlanan AKP’li Cumhurbaşkanı “Yeni Anayasa” kartını açtı. Amaç hem muhalefeti bölmek, hem kendi kirli emellerini var edecekleri “Yeni Türkiye’yi” tescillemek. Anayasa tartışmalarına dahil olmak AKP’nin önünü açmak demek. Oysa on dokuz yılın sonunda şu çok net olmalı: Halk düşmanları anayasa yapamaz! Şu anda halkımızın tek talebi; emekçilerin lehine olacak düzen değişikliği olmalıdır. Bu sömürü düzenini değiştirdiğimizde, halkımız eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin hakim olduğu bir anayasayı layıkıyla yapacaktır.
 

EMEP İl Başkanı Ahmet Özkan: AKP anayasası. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. AKP 18 yıldır iktidardadır. 12 Eylül anayasasından hiç rahatsız oldu mu? Toplumun bu anayasadaki hakları bile kullanmasını engelledi. Düşünce özgürlüğü, basın yayın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü olarak hangisini kullanabildik. Hele hele tek adamın iktidarında özgürlüklerden halkçı anayasadan bahsetmek mümkün değil ancak diktatörlük olur. Her seçim döneminde halkın gözünü boyayarak oylarını arttırmaya çalışıyorlar. Seçimler bitince söylediklerini unutuyorlar. Bu iktidardan demokratik bir anayasa beklenmez, olsa olsa tam bir diktatörlük anayasası olur. Yeni anayasa çıkaracakları güçleri de zaten yok.
 

HDP Bolu İl Başkanı İbrahim Yolci: Maalesef AKP’nin bu konudaki sicili bozuktur. İktidar eğer bu tartışmayı bir oyalama, bir nefes alma, iktidarını sürdürme anlayışı içinde gündeme getiriyorsa, bu doğru bir tutum değildir. İktidar ittifakı güven vermiyor, bu çok açık. Yeni bir anayasa, yeni bir toplumsal sözleşme sadece Cumhur İttifakı ile yapılamaz. Bütün siyasi partilerin, STK’ların, yurttaşların bu tartışmaya katılması, görüşlerini söylemesi ve anayasa konusundaki iradelerini belli etmesi ile yapılabilir.
 

Gelecek Partisi Bolu İl Başkanı Özkan Güneç: Geçmişte 1924 anayasasının çoğunlukçu modeli, 1961’in anayasasının vesayeti artıran melez modeliyle Türkiye’nin bir yere gidemeyeceği aşikardır.Ama bu problemleri aşmak iddiasıyla getirilen cumhurbaşkanlığı sistemi iki buçuk yıllık uygulamasıyla kurumların kurumsal akıllarını tahrip etmiştir,nepotizmi yaygınlaştırmış,kişiselleşmiş bir iktidar anlayışını Türkiye’de hakim kılmıştır bunun da sonuçlarını gördük.Hukukun üstünlüğü diye bir kavram,ilke neredeyse kalmadı.Anayasanın bağlayıcı bir metin olarak kabul edilmediği bir ülkede hukukun üstünlüğünden bahsedemezsiniz. Ayrıca reformlardan bahsediği günlerde eğer bir siyasi parti lideri açık şekilde tehdit ediliyorsa, öbür tarafta da toplum ayrıştırılıyorsa, Anayasa, hukuk, demokrasi, eşitlik, kardeşlik, samimiyet, huzur, güven, üretim, sevgi-saygı yoksa; kadınlarımıza şiddet artıysa, zengin daha zengin gariban daha gariban olduysa, işsizlik artıysa demek ki cumhurbaşkanlığı sisteminde çözüm yolunun olmadığı bellidir.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2022, 00:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER